Latvijas PSR 11. sasaukuma Augstākās Padomes 12. sesijas sēžu vadītājam b. J. Vagrim

No Barikadopēdija

  

PSRS tautas deputāta V. Alkšņa runu Latvijas PSR AP sēdē š. g. 28. jūlijā vērtējam kā spiedienu uz LPSR AP deputātiem nolūkā novilcināt Deklarācijas par Latvijas PSR suverenitāti pieņemšanu šajā AP sesijā, kas pašreizējā politiskajā situācijā tik vitāli nepieciešama visai Latvijas tautai.

Uzskatām, ka pašreizējā politiskajā un ekonomiskajā situācijā draudi ar streikiem ir pielīdzināmi politiskai šantāžai, kas vērsti pret pārbūvi un var izraisīt vienīgi starpnacionālās spriedzes palielināšanos.

Protestējam pret deputāta V. Alkšņa rīcību un aicinām LPSR AP deputātus nepakļauties spiedienam un attaisnot tautas dāvāto uzticību.

Lūdzam šo mūsu protestu nolasīt šajā Latvijas PSR AP sesijā.

 

 

RRA VEF ģenerāldirektora v. i. P. VIDENIEKS

Darba kolektīva padomes priekšsēdētājs U. BRIEDIS

Arodkomitejas priekšsēdētāja v. i. Z. ANTAPSONS

Partijas komitejas sekretārs V. ZEMNIEKS

LTF VEF nodaļas priekšsēdētāja v. i. P. ŽDANOVIČS