Atklāta vēstule LKP CK pirmajam sekretāram Alfrēdam Rubikam

No Barikadopēdija

Sakarā ar to, ka 7. aprīlī LKP XXV kongresā tiku ievēlēts Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas sastāvā, uzskatu par nepieciešamu paziņot, ka:

1. Latvijas ĻKJS biedriem ir tiesības atrasties un piedalīties jebkādu politisko un sabiedrisko organizāciju un kustību darbībā, ja tas nav pretrunā ar LĻKJS Programmu un Statūtiem, jo komjaunatne kopumā ievēro konsekventu neitralitāti.

2. Saskaņā ar LĻKJS XXIV kongresa un LĻKJS CK III plēnuma lēmumiem Latvijas komjaunatnes un Komunistiskās partijas savstarpējās attiecības turpmāk tiks balstītas uz līdztiesīgas partnerības principiem.

levērojot šos apsvērumus un to, ka LKP CK esmu ievēlēts kā Latvijas ĻKJS vadītājs bez manas klātbūtnes un iepriekšējas saskaņošanas, lūdzu atbrīvot mani no LKP CK locekļa pienākumiem.

Lūdzu uzskatīt šo atklāto vēstuli par oficiālu manas kandidatūras atsaukuma dokumentu. Maskavā, 1990. gada 9. aprīlī.

J. URBANOVIČS, LĻKJS CK pirmais sekretārs