Vajadzīgs socionoms?

No Barikadopēdija


Trešdien Latvijas brīvo arodbiedrību Zinātnes un mācību centrā notika koordinācijas padomes sēde, kurā sprieda par sociālo darbinieku institūta atvēršanu Rīgā. Šā projekta autore pedagoģisko zinātņu kandidāte L. Šiļņeva klātesošos iepazīstināja ar ieceri izveidot jaunu institūtu uz pašreizējās zinātnes un mācību centra bāzes. Tas sagatavotu šauras specializācijas profesionāļus socionomus. Socionoms — speciālists, kas organizē sociālo programmu izstrādāšanu un īstenošanu kompleksu sociālās labklājības uzdevumu realizēšanai. Izrādās, ka tikai PSRS un Latvijā nav šādu speciālistu. L. Šiļņeva paredz, ka jau ar 1. septembri šajā specialitātē varētu uzņemt piecdesmit studentus. Turklāt divu gadu kursā uzņemtu personas ar augstāko pedagoģisko vai medicīnisko izglītību, četru gadu kursā — galvenokārt cilvēkus ar pieredzi darbā sociālās nodrošināšanas jomā.

TIM ministra vietnieks I. Forands:

— Jaunajā izglītības likumā ir paredzēts, ka katra jauna mācību iestāde būs pakļauta licenzēšanai. Manuprāt, jūsu institūtam šāda licence tiks dota. Jādomā par finansēšanu. Turklāt — vai ir lietderīgi radīt jaunu institūtu līdzās jau pašreizējiem? Tādēļ projektam jābūt ļoti apsvērtam, pamatotam, lai varētu griezties pie valdības ar lūgumu šo pasākumu finansēt.

Republikas Sarkanā Krusta priekšnieks U. Laucis: (Labots, avīzē bija kļūda!)

— Līdzšinējā pieredze rāda, ka sadrumstalotība pa atsevišķām ministrijām un iestādēm nedod vēlamo rezultātu.

LU pasniedzēja M. Grīnbukāle:

— Tā ir likumsakarība, ka mazi uzņēmumi, darbodamies uz pašregulēšanās principiem, var ātrāk reaģēt uz sabiedrībā notiekošajiem procesiem. Tāpēc šādam institūtam jābūt, protams, neizslēdzot sadarbību ar jau esošajām mācību iestādēm.

Tika nolemts, ka mācību centrs, pārstāvji no TIM, Finansu ministrijas, tuvākajā laikā izstrādās projektu, ko iesniegs apstiprināšanai Ministru Padomē.

Inese Kalveite