Kategorisks protests

No Barikadopēdija

1988. gada 29. februārī Padomju Sociālistisko Republiku Savienības Ārlietu ministrija izteica Amerikas Savienoto Valstu vēstniecībai Maskavā kategorisku protestu sakarā ar to, ka pēdējā laikā krasi pastiprinājies graujošais raksturs, ar ko iezīmējas ASV valdības radiostacijas «Amerikas balss» raidījumi Padomju Savienībai. Proti, tajos tiek rupji sagrozīti vēstures fakti. Izteiktas provokatoriskas insinuācijas par nacionālistiska noskaņojuma palielināšanos Padomju Savienības Baltijas republikās un tiek apliecināts ASV atbalsts tiem spēkiem, kas nepieņem mūsu sabiedrisko iekārtu. Minētos raidījumus nevar kvalificēt citādi kā par nekautrīgu iejaukšanos šo republiku un Padomju Savienības iekšējās lietās, kā naidīgu akciju, kuras mērķis ir graut Padomju Savienības tautu draudzību un PSRS nacionāli valstisko iekārtu. Tie acīm redzami pēc sava gara neatbilst vienošanās aktiem, kas tika panākti 1987. gada decembrī Vašingtonā PSRS un ASV augstāko vadītāju tikšanās gaitā un kas orientēti uz abu mūsu zemju attiecību uzlabošanu un nostabilizēšanu.

Raidījumu saturs izraisa latviešu, lietuviešu, igauņu, visu padomju cilvēku dziļu sašutumu. Par to nepārprotami liecina viņu runas protesta mītiņos un paziņojumi presē, īpašu sašutumu Padomju Savienībā izraisa «Amerikas balss» klajie mēģinājumi, konkrēti, šā gada 22. un 23. februāra raidījumos, nomelnot pārkārtošanās, atklātuma un demokratizācijas politiku, ko īsteno Padomju Savienībā.

Izteikdami vēlētāju norādījumus un viņu prasības darīt galu atklātajām provokācijām, Latvijas PSR, Lietuvas PSR un Igaunijas PSR Augstākās Padomes pieņēma protesta paziņojumus sakarā ar ASV rupjo iejaukšanos suverēno republiku iekšējās lietās, kas ir nopietns ANO Statūtu, Helsinku Nobeiguma akta un starptautisko tiesību normu pārkāpums.

PSRS Ārlietu ministrija izsaka kategorisku protestu sakarā ar minētajiem radiostacijas «Amerikas balss» raidījumiem un atzīmē, ka šādi raidījumi ir pretrunā ar uzdevumu novērst konfrontāciju un sekmēt pastāvīgāku un stabilāku PSRS un ASV attiecību veidošanos. Savienotajām Valstīm, kur rupji tiek mīdītas nacionālo minoritāšu tiesības, valda rasisms un pamatiedzīvotāju diskriminācija, neklājas mācīt citām tautām demokrātiju, nacionālo attiecību harmoniju.

(TASS)