AP lemj par cenām

No Barikadopēdija

Savu vērtējumu par LR Ministru Padomes cenu politiku republikas Augstākā Padome izteikusi 15. janvārī pieņemtajā lēmumā "Par valsts cenu politiku un kompensācijas mehānismu".

  • LR AP atzīst, ka valdības izdarītie cenu politikas grozījumi ir nepieciešami. Tai pašā laikā parlaments atzīst, ka valdība nav izmantojusi visas iespējas, lai apturētu iedzīvotāju dzīves līmeņa pazemināšanos.
  • LR MP kopā ar PSRS Valsts bankas Latvijas Republikas banku jānodrošina, lai kompensācija par janvāri visiem republikas iedzīvotājiem tiktu izmaksāta šā gada janvārī.
  • Latvijas valdībai jāizstrādā un jāizplata visiem iedzīvotājiem saprotamā veidā informācija par cenu paaugstinājuma nepieciešamību, par kompensāciju un piemaksu summām, kuras iedzīvotāji var saņemt.
  • Nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Republikas likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", lai ar 1991. gada otro ceturksni ar nodokli tiktu apliktas tikai tās mēnešalgas, kuras nav mazākas par 166 rubļiem.
  • Jāizstrādā un līdz 1991. g. 15.II jāiesniedz AP izskatīšanai likumprojekts "Par ienākumu indeksāciju". Līdz šā likuma pieņemšanai jāizstrādā metodika preču cenu indeksa un dzīves dārdzības indeksa aprēķināšanai un šo indeksu lietošanai, lai kompensētu cenu pieaugumu. Jānosaka minimālā darba samaksa.
  • 1990. g. 14.XII lēmuma "Par apgrozījuma nodokļa ieturēšanas kārtību LR" 3. punktam jāskan šādi: "Piešķirt tiesības LR MP grozīt apgrozījuma nodokļa likmes atsevišķām preču grupām, samazinot to apmēru līdz 100% no sākotnēji noteiktajām vai palielinot tās apmēru līdz 50% no sākotnēji noteiktajām."
  • Valdībai līdz pretmonopola likuma pieņemšanai jānosaka tie uzņēmumi, kuriem ir monopolstāvoklis Latvijas tirgū vai kuri ražo 70 un vairāk procentus no attiecīgā produkcijas veida. Šo uzņēmumu produkcijai jānosaka cenu maksimālie līmeņi.
  • Jāizstrādā vienota cenu kontroles sistēma Latvijā.
  • Tieslietu ministrijai jāizstrādā un jāiesniedz AP papildinājumi un grozījumi darba likumdošanas kodeksā, administratīvo pārkāpumu kodeksā un kriminālkodeksā, kuri izrietētu no šā parlamenta lēmuma.