Žurnālistu un redakciju ievērībai

No Barikadopēdija
LTF II KONGRESA PRESES CENTRS

Uzmanību!

LTF II kongresa preses centrā 30. septembrī beigusies žurnālistu akreditēšana, tāpēc, turpmākie pieteikumi vairs netiks izskatīti un apmierināti. Tie masu informācijas līdzekļu darbinieki, kas iesnieguši akreditācijas pieteikumus, tiek aicināti 6. oktobrī plkst. 15 uz pirmo preses konferenci Jaunatnes teātra telpās Lāčplēša ielā 25. Konferences gaitā uz žurnālistu jautājumiem atbildēs pašreizējās LTF Domes locekļi: varēsit saņemt informāciju par organizatoriskiem jautājumiem, kas attiecas uz kongresa preses centra darbību. Turpat no plkst. 13.30 notiks arī preses pārstāvju akreditācijas dokumentu izsniegšana.

Atgādinām, ka caurlaides un pārējo dokumentāciju izsniegs tikai katram akreditētajam žurnālistam personiski. Vēl neskaidrajos jautājumos līdz kongresa sākumam varat vērsties LTF mītnē Vecpilsētas ielā 13/15. 3. stāvā, kur no 2. līdz 6. oktobrim ik dienas no plkst. 10 līdz 18 būs organizētas preses centra darbinieku dežūras. Šajā laikā varat zvanīt arī pa tālruni 211097. Turpat ik dienas līdz 5. oktobrim no plkst. 17 līdz 18 iespējams sastapt preses centra vadītāja vietniekus S. Ēlerti un J. Vaheru.

 

LTF II KONGRESA PRESES CENTRS

 

 ***

 

LTF II kongresa delegāti!

Padomju Jaunatne, Nr. 190 (1989-10-04) 

 

LTF II kongresa delegāti!

Iebraukšanas diena — 6. oktobris. Vecpilsētas ielā 13/15 LTF koordinācijas centrā delegāti var saņemt norīkojumu uz naktsmītni.

6. oktobrī plkst. 17 Rakstnieku savienības zālē (Krišjāņa Barona iela 12) notiks rajona delegāciju vadītāju sanāksme.

7. oktobri plkst. 7 Doma baznīcā — aizlūgums par Latvijas Tautas fronti, no plkst. 7.30 līdz 8.45 Politiskās Izglītības namā — delegātu reģistrācija.

Kongress sāksies pulksten 9.

LTF valde atgādina, ka nacionālās simbolikas izgatavošanai nepieciešama Latvijas Kultūras fonda atļauja, un pa ziņo, ka LTF II kongresa norises laikā Politiskās izglītības nama tuvumā tiks atļauta tirdzniecība ar nacionālo simboliku tikai personām, kurām būs LKF atļauja.

Tirdzniecību ar LTF simboliku atļaus personām, kas noslēgušas līgumu ar LTF.

 

LTF Domes atbildīgā sekretāre

S. KALNIETE