Par dažiem neatliekamiem pasākumiem mūsu zemes politiskās reformas praktiskai realizēšanai

No Barikadopēdija

Partijas XIX Vissavienības konference plaši apsprieda un pieņēma vērienīgus lēmumus par pārkārtošanās padziļināšanu, politiskās sistēmas reformu, partijas un sabiedrības tālāku demokratizāciju. Tiem ir milzīga vēsturiska nozīme mūsu zemes liktenī, tie ir neatņemama pārkārtošanās sastāvdaļa un vienlaicīgi varens tās paātrinātājs, tie paver sabiedrībai iespēju pārliecinoši iet uz priekšu pa revolucionārās atjaunotnes ceļu, nostiprināt partijas kā politiskā avangarda lomu.

Pieņemto lēmumu īstenošana nav atliekama un darba interesēs ir svarīgi nekavējoties sākt to realizēšanu.

Konference uzskata par nepieciešamu:

1. Sarīkot šogad partijas organizācijās pārskatu un vēlēšanu kampaņu, pamatojoties uz konferences lēmumiem par politiskās sistēmas reformu un partijas dzīves demokratizāciju.

Līdz šā gada beigām reorganizēt partijas aparātu, izdarīt nepieciešamos grozījumus tā struktūrā, ņemot vērā pieņemtos lēmumus par partijas un padomju funkciju sadalīšanu.

Ieteikt PSKP Centrālajai Komitejai veikt šajā nolūkā nepieciešamo praktisko darbu.

2. Konference izsakās par nepieciešamību iesniegt izskatīšanai PSRS Augstākās Padomes kārtējā sesijā likumdošanas aktu projektus par padomju orgānu pārkārtošanu un nepieciešamajiem papildinājumiem un grozījumiem PSRS Konstitūcijā, kā arī organizēt tautas deputātu kongresa vēlēšanas un sarīkot kongresu 1989. gada aprīlī, kurā izveidot jaunos valsts varas orgānus.

Republikānisko un vietējo padomju vēlēšanas organizēt un, pamatojoties uz tām, republiku, novadu, apgabalu, pilsētu, rajonu, ciematu un lauku apvidū vadošos padomju orgānus izveidot 1989. gada rudenī.