Telefonaptauja

No Barikadopēdija

Latvijas radio sociologu grupa 28. augusta vakarā telefoniski aptaujāja 250 Rīgas iedzīvotājus.

Auditorija izveidota pēc nejaušas izlases principa, kurā krieviski runājošo bija 59%; latviski runājošo — 41%.

Pirmais jautājums bija — Vai esat informēts par PSKP CK 26. augusta paziņojumu par stāvokli padomju Baltijas republikās? Informēti no aptaujātajiem kopā ir 80,1 procents; no tiem krieviski runājošie — 80 procenti, latviski runājošie — 87,6 procenti. Nav informēti attiecīgi — 14,6 procenti. 17,1 procents un 10,9 procenti. Atbildēt atsacījās — 2,2 procenti, 2,8 procenti un 1,3 procenti.

Otrais jautājums — Kāda ir jūsu attieksme pret šo paziņojumu? Situācijas vērtējumam pilnīgi piekrita kopā 16,2 procenti, no tiem krieviski runājošie — 27,3 procenti, latviski runājošie — 1,5 procenti. Daļēji piekrita attiecīgi — 17,6 procenti, 28,5 procenti un 3,1 procents. Pilnīgi nepiekrita 61,4 procenti, 36,9 procenti un 93,7 procenti. Nekādas attieksmes nav 4,7 procentiem, no tiem attiecīgi — 7,1 procentam un 1,5 procentiem.