Latvijas Rakstnieku X kongresa Rezolūcija par laikrakstu «Cīņa»

No Barikadopēdija

Latvijas Rakstnieku X kongresa Rezolūcija par laikrakstu «Cīņa»

Ir izdarīts tas, kas nav izdevies cara ohrankai un nacistiskajam režīmam. 1990. gada 24. maijā partija, kas patvarīgi piesavinājusies Latvijas vārdu, savas Centrālkomitejas III plēnumā pieņēmusi lēmumu apturēt laikraksta «Ciņa» redakcijas darbu par nepakļaušanos šis partijas organizācijas ietekmei.

Tradicionālā latviešu kreisās sociāldemokrātijas 1904. gadā dibinātā laikraksta vietā nolemts latviešu valodā izdot «Sovetskaja Latvija» burtisku pārcēlumu, dekoratīvi saglabājot «Cīņas» titulu. Līdz ar to «Cīņai» tiek laupīta tā tradīciju daļa, kas avīzi saista ar Raiņa vārdu un latviešu tautas pašnoteikšanās centieniem un tiesībām.

Esam piedzīvojuši bridi, kad savu uzskatu dēj no darba tiek atbrīvoti žurnālisti. Šis lēmums ir pieņemts pretēji «Cīņas» lasītāju absolūtā vairākuma viedoklim, ignorējot Latvijas Neatkarīgās komunistiskās partijas intereses un īpašuma tiesības.

Laika gaitā «Cīņa» izveidojusies par laikrakstu, kas pauž ne tikai partijas uzskatus, bet arī valdības, vietējās pašpārvaldes domas un ir kļuvusi par vienu no tautā pašiem iecienītākajiem laikrakstiem ar 230—270 tūkstošus lielu metienu.

Šis lēmums būtībā izsvītro no Latvijas politiskās dzīves spektra centriskas orientācijas laikrakstu, kura pašreizējā darbība vērsta uz tautību savstarpējo saprašanos Latvijā.

Kategoriski nosodot šo Latvijas Komunistiskās partijas Centrālkomitejas destruktīvo lēmumu, Latvijas rakstnieku X kongress aicina visu republikas sabiedrību, kā ari Latvijas Augstāko Padomi un Latvijas valdību pārtraukt šo neostaļinistu patvaļu, aicina nosargāt preses brīvību Latvijā.

Mēs vēršamies pēc atbalsta arī pie pasaules kreisajām un sociāldemokrātiskajām partijām, jo izšķiras liktenis vienam no pašiem vecākajiem nepārtraukti iznākošajiem sociālistiskās orientācijas laikrakstiem.

Ierosinām Latvijas Augstāko Padomi nākamās nedēļas pirmajā plenārsēdē izlemt LKP CK izdevniecības piederības jautājumu.

Neļausim nokaut «Cīņu», demokrātiju un preses brīvību Latvijai

1990. gada 25. maijā