Talka Dzegužkalnā

No Barikadopēdija

Arī šogad, kā katru pavasari,  Dzegužkalns savus talciniekus sagaidīja piegružots, sabradāts un… pamests.

Talkas rītā parkā pulcējās divdesmit, divdesmit pieci apkārtējo mazo namiņu iedzīvotāji. Dzegužkalna jaunā masīva iemītnieki acīmredzot strādāja savās darbavietās…

Viss sākās ar elementāru sakopšanu, novācot to, ko rudenī un ziemā piemētājuši, atstājuši apkārtējo namu puišeļi, dzērāji un citi vienaldzīgie. Tomēr talcinieki strādāja ar entuziasmu, jo tikai šogad — pirmo gadu viņi savā Dzegužkalnā jūtas stabili. Šeit vairs netiks celti jauni daudzstāvu nami, kas mācas virsū ne tikai parkam, bet nomāc arī mazās privātmājas.

Tādēļ tika nolemts ik pēc divām nedēļām, sestdienās turpināt iesākto. Iekārtot atkritumu urnas. Atjaunot apstādījumus, iestādīt kokus un košuma krūmus.

Un vēl — būt modriem, lai Dzegužkalns jaunā pavasarī nemostos kā murgā.

I. KALVEITE

A. PUČES foto