Beidzot!

No Barikadopēdija

Vakar Latvijas PSR Augstākās Padomes sesijas turpinājumā deputātu vairākums nobalsoja par Latvijas PSR Konstitūcijas 6., 7., un 49. punkta grozījumiem. No Pamatlikuma svītrota tēze par Komunistiskās partijas vadošo lomu, pavērts likumīgs ceļš daudzpartiju sistēmai.

Minēto pantu jaunā redakcija atceļ politiskās privilēģijas partijas organizācijai, pieļauj tādu partiju un sabiedrisko kustību izveidošanos, kas neizvirza par mērķi pastāvošās iekārtas gāšanu vardarbīgā ceļā. Partijas organizācija vairs nevar izpildīt valsts orgānu funkcijas.