Karoga gods ir mūsu gods

No Barikadopēdija

 

Turēt augstu savu karogu.

Tas ir mūsu pats pirmais pienākums pēc tam, kad Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs pieņēmis lēmumu par kultūrvēsturiskās simbolikas izmantošanu. Lēmumā rakstīts, ka jānodrošina cieņas pilna attieksme gan pret valsts simboliku, gan latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku.

Tik maz laika pagājis, kopš sarkanbaltajam karogam noņemta aizdomīguma un pat naidīguma ēna. Tik maz laika, kopš tas plīvo brīvi. Bet, izrādās, pietiekoši, lai parādītu — vēl visi neesam gatavi saņemt savu karogu pienācīgi godā un cieņā. Kādam rublis šķiet tīkamākā krāsā par pārējām, un viņi mierīgu sirdi karogu pārdod. Protams, ne jau pats pārdošanas akts te «vainīgs». Jo karodziņš, turams rokās vai piespraužams nozīmītes veidā, ir lieta, ko vēlas iegādāties ikviens. Vainīgi ir tie, kas nacionālās krāsas aptumšo ar bezgaumību, alkatību, bezdvēseliskumu.

«Noteikt, ka kultūrvēsturiskās simbolikas priekšmetu masveida izgatavošana pieļaujama tikai ar Latvijas Kultūras fonda atļauju.» Tā rakstīts Dekrētā.

Laikā līdz 10. oktobrim Latvijas Kultūras fonda Darba grupa izstrādāja Nolikumu par tautas karogu, kurā uzrādīti tā izmēri, krāsu attiecība, tonis, tam pievienota aprakstošā daļa par karoga izcelsmi, tā lietošanas vietu un reizēm. Latvijas Kultūras fonda administrācija lūdz republikas rajonu iekšlietu un finanšu orgānus kontrolēt tautas karoga tiražēšanu, lai novērstu nepatīkamus starpgadījumus.

Visi kooperatori un individuālie ražotāji, kas turpmāk vēlas ražojumos izmantot tautas karoga motīvu, tiek aicināti apstiprināt paraugus un to metus LKF mākslinieciskajā padomē. Aicinām pieteikties Padomju bulvārī 12 ik dienas ar 15. oktobri laikā no pulksten 9 līdz 12, zvanīt pa tālruni 223854 vai 213653.

Kad būs sagatavots materiāls par tautas karoga izmantošanu, tā raksturojumu, tas tiks publicēts laikrakstos, kā arī izdota brošūra.

Latvijas Kultūras fonda prezidijā, kad tika izskatīts šis jautājums, izskanēja divi pamatoti viedokļi. Pirmais: būtu nepatīkami, ja Latvijas Kultūras fonda vārdu sāktu saistīt ar aizliegšanu, ar administratīvām sankcijām, kas ierobežotu sabiedrības vēlmes. Bet otrs: no brīža, kad tika publicēts Dekrēts par latviešu tautas kultūrvēsturisko simboliku, visa atbildība par karoga nelietīgu valkāšanu tiks uzlikta fondam. Taču te nav nekādas pretrunas. Fonds — tie esam mēs visi, kas atbalsta tā darbību gan materiāli, gan morāli. Tātad atbildība, kas uzlikta fondam, ir atbildība, kas vispirmām kārtām uzlikta katram, kas ciena sevi, savu tautu, savas tautas karogu.

 

A. CĀLĪTE,

LKF darbiniece