LKP CK pirmajam sekretāram A. Rubikam

No Barikadopēdija

Vairākos pēdējos LKP CK plēnumos pirms partijas XXV kongresa es esmu iestājies par radikālām pārmaiņām LKP programmā un statūtos, lai partijā tuvinātu viedokļus par Latvijas PSR valstisko suverenitāti. Diemžēl LKP XXV kongresa delegātu vairākums noraidīja LKP CK piedāvāto koncepciju, kas, manuprāt, varēja tuvināt saprašanos. Tieši šis delegātu vairākums izveidoja jaunu CK un pieņēma kongresa lēmumus.

Līdz ar to jaunievēlēto CK sastāvu un pieņemtos lēmumus es diemžēl nevaru atbalstīt, jo tad man jānonāk pretrunā ar savu pārliecību. Šādu nostāju jau publiski izteicu, uzzinājis par kongresa rezultātiem, atrodoties komandējumā ārzemēs.

Ievērojot iepriekšminēto, uzskatu sev par nesaistošiem LKP CK locekļa pienākumus, kas man tika uzticēti manā prombūtnē un bez manas personiskās piekrišanas.

Lūdzu uzskatīt šo vēstuli par oficiālu manas kandidatūras atsaukuma dokumentu.

A.GORBUNOVS