Ko tie mūsu kaimiņ' dar'? (Lietuva, 1990)

No Barikadopēdija

10. martā darbu sāka Lietuvas PSR AP pirmā sasaukuma sesija. Sesija sākās Lietuvas PSR ģerboņa paspārnē, bet nākamajā dienā darbu turpināja jau nā Lietuvas AP ar Vīti ģerbonī. Jaunajā parlamentā strādā 115 lietuvieši, pieci poļi, pieci krievi, viens ebrejs un viens latvietis. 126 deputātiem ir augstākā izglītība. Kā jau iepriekš ziņojām, tika ievēlēts jauns AP priekšsēdētājs — Vītauts Landsberģis (91 — par, 42 — pret), pēc tam tika ievēlēti trīs AP priekšsēdētāja vietnieki. Pēc vēlēšanām redakcijā atskanēja telefona zvani no visas republikas. Zvanītāji pieprasīja sasaukt republikas referendumu, lai atceltu AP vēlēšanu iznākumu. Šāda ir saviļņojošās dienas rezonanse. Vēsturiska diena — pieņemts juridisks akts par Lietuvas valstiskuma atjaunošanu. 18 153 dienas lietuvieši ir gaidījuši šo lēmumu.

***

6. martā kopā sanāca liela daļa Lietuvas komjaunatnes pirmorganizāciju pārstāvju un nolēma sasaukt Lietuvas ĻKJS CK plēnumu un izziņot referendumu par organizācijas nosaukuma maiņu. Ierosināts organizāciju turpmāk saukt par Lietuvas Brīvās jaunatnes savienību.

***

10. martā Kauņā notika organizācijas «Černobiļa» dibināšanas konference.

***

11. martā Lietuvas profilaktiskais centrs cīņai pret AIDS atklājis vēl vienu sērgas upuri, jau ceturto Lietuvā, — rūdītu homoseksuālistu.

***

5. martā populārā Lietuvas rokgrupa «Rondo» sniedza labdarības koncertu Viļņas labošanas darbu kolonijā.

 

 

DAINA RINKEVIČŪTE