PSRS Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētājam M. Gorbačovam

No Barikadopēdija

Mēs, apakšā parakstījušies Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu ievēlētie PSRS tautas deputāti,

vadoties pēc augstāko likumdošanas orgānu apstiprinātās Lietuvas, Latvijas un Igaunijas tautu gribas atjaunot savu valstisko neatkarību un šajā nolūkā uzsākt sarunas ar PSRS,

PAZIŅOJAM,

ka prezidentālās pārvaldes ieviešana līdz ar attiecīgas ierobežotas vienpersoniskas varas sistēmas izveidošanu reālajā politiskajā situācijā var sekmēt demokratizēšanas attīstību Padomju Savienībā, pārbūves īstenošanu padomju ekonomikā un «jaunās domāšanas» principu ieviešanu gan iekšējā, gan arī ārējā politikā.

Tomēr mēs nevaram piedalīties to vai citu jauno PSRS valsts institūtu apspriešanā, tā kā saskaņā ar mūsu republikas augstāko likumdošanas orgānu lēmumiem par valstiskas neatkarības atjaunošanu mūsu pilnvaras ierobežo gatavošanās sarunām starp mūsu valstīm un PSRS. Tas nav savienojams ar mūsu līdzdalību PSRS valstisko formu apspriešanā.

Vienlaikus mēs esam noraizējušies par PSRS Augstākās Padomes Prezidijā vērotajām tendencēm interpretēt mūsu līdzdalību PSRS augstāko varas orgānu darbā kā pašreizējā Baltijas valstu de facto statusa atzīšanu. Šis apstāklis var tikai pastiprināt mūsu politisko nevēlēšanos veidot PSRS varas orgānus, jo vēlāk var rasties nepārprotamajai un acīm redzamajai mūsu tautu gribai pretēji skaidrojumi.

PSRS tautas deputāti

E. Vilkas, S. Kalass, J. Nuģis, M. Lauristina, M. Vulfsons, Dž. Skulme, Barausks (?), J. Bojārs, Z. Vaišvila, J. Āre, A. Cīrulis, I. Bišers, I. Grjazins, T. Kjabins, M. Bronšteins, M. Kosteņecka, J. Lucāns, J. Peters, J. Kupļauskiene, S. Kudarausks, N. Medvedevs, K. Prunskiene, V. Vāre, E. Bičkausks.