A. Jakovļeva uzturēšanās Latvijā

No Barikadopēdija

 PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK sekretārs A. Jakovļevs, kas uzturas Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā, 9. augustā apmeklēja Rīgas rajona agrofirmu «Mārupe» un iepazinās ar tās kolektīvu. Vispirms viņš apskatīja saimniecības siltumnīcu kombinātu. Notika vispusīga saruna ar tā darbiniekiem. A. Jakovļevs interesējās par dārzeņu audzēšanas un pārstrādes paplašināšanas jautājumiem. Agrofirmas priekšsēdētājs J. Zvaigzne un kombināta vadītājs E. Šēnbergs plaši pakavējās pie problēmām, kas kavē šīs saimniecības nozares attīstību.

Pēc tam viesis apskatīja lopkopības kompleksu «Kalngalēs», kur tiek turēti jaunlopi un slaucamās govis. A. Jakovļevs ar kompleksa darbiniekiem pārrunāja piena lopkopības attīstības rezerves un interesējās par piemājas saimniecību iespējām.

Viesi tika sirsnīgi uzņemti kolhoznieku mājās. Raisījās sarunas par saimniecības palīdzību individuālajiem būvētājiem un par grūtībām būvmateriālu iegādē, kuras šobrīd laukos vēl kavē dzīvokļu celtniecības attīstības tempus.

Agrofirmas valdes ēkā bija sarīkota tikšanās ar saimniecības ļaudīm un vairāku republikas reģionu RARA vadītājiem un partijas rajonu komiteju sekretāriem. Risinājās dialogs, kurā ar ieinteresētību tika apspriesti aktuāli republikas sociāli ekonomiskās un politiskās dzīves jautājumi.

Pēcpusdienā PSKP CK sekretārs apmeklēja Latviešu sarkano strēlnieku piemiņas muzeju un tikās ar revolūcijas veterāniem.

— Es esmu ļoti saviļņots, jūs redzot. Jūs esat mūsu revolūcija, — teica A. Jakovļevs, uzrunādams bijušos latviešu sarkanos strēlniekus. — Ikviens no mums ir dažādi cīnījies par padomju varu. Jūs stāvējāt pie tās šūpuļa. Mūsu paaudzei karā nācās aizsargāt visu, kas bija radīts. Bet jaunajai paaudzei, mūsu komjauniešiem, uzticēts pārkārtošanās darbs. Ikviens dara to, ko tam lēmis mūsu Dzimtenes un mūsu tautas lieliskais liktenis. Mēs visi izjūtam cieņu pret šo likteni un darbu, ko darām.

A. Jakovļevs iepazinās ar muzeja ekspozīciju. Pie stenda, kas stāsta par latviešu strēlnieku pulku II kongresu, paskaidrojumus sniedza šā kongresa delegāts, partijas biedrs kopš 1912. gada P. Šmidre.

— Latviešu strēlnieki lepojas ar to, ka viņi bija iemantojuši Vladimira Iļjiča Ļeņina uzticību, un vēl vairāk lepojas ar to, ka attaisnoja viņa uzticību, — teica partijas veterāns. — Otrajā kongresā, kas notika 1917. gada maijā, mēs nostājāmies zem Ļeņina partijas karogiem un paliksim tai uzticīgi līdz galam.

A. Jakovļeva uzmanību saistīja fragments no K. Pētersona runas Viskrievijas II padomju kongresā. — «Pietiek vārdu! Vajadzīgi darbi!» — raugieties, it kā būtu šodien teicis!

A. Jakovļevs izdarīja ierakstu Goda viesu grāmatā:

«Šeit nav iespējams nejust saviļņojumu. Un ne tikai tāpēc, ka te jaušama pašas vēstures elpa. Vēsture aicina un brīdina, mīl un cieš. Taču šī dižā revolūcijas vēsture dod savu svētību šodienai un rītdienai cīņā par cilvēka laimi, cīņā, kas bijusi latviešu strēlnieku mūža darbs. Šeit atkal un atkal nostiprinās pārliecība, ka revolūcija turpinās, tā nevar neturpināties. Paldies par šiem iedvesmas brīžiem.»

Latviešu sarkano strēlnieku veterānu padomes priekšsēdētājs E. Feldmanis pasniedza PSKP CK sekretāram piemiņas krūšu nozīmi «Latviešu sarkanais strēlnieks». Pateikdamies revolūcijas veterāniem. A. Jakovļevs teica:

— Ir liels pagodinājums šādi saskarties ar tik svarīgu vēsturisku notikumu. To zināmā mērā var attaisnot tas, ka es piedalījos citā karā kā flotes kājnieks. Es pieņemu šo apbalvojumu kā augstas uzticības apliecinājumu.

A. Jakovļevs vēroja, kā postenī Nr. 1 pie Latviešu sarkano strēlnieku pieminekļa stājas Rīgas komjaunieši.

Šajā pašā dienā A. Jakovļevs apmeklēja Brāļu kapus un Raiņa kapus. Viņš nolika ziedus pie Mūžīgās uguns un uz lielā latviešu dzejnieka kapa. Viņš apmeklēja arī Doma koncertzāli. Vakarā Teātra muzeja telpās A. Jakovļevs tikās ar republikas radošās inteliģences pārstāvjiem.

A. Jakovļevam iepazīstoties ar republikas dzīvi, viņu pavadīja biedri B. Pugo, A. Briļs, A. Gorbunovs un V. Soboļevs.

Plaši pārskati par A. Jakovļeva uzturēšanos Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā tiks publicēti laikrakstu tuvākajos numuros.

 

LATINFORM