Latvijas radošo savienību Kultūras padomes atklāta vēstule LKP CK sekretāram I. Ķezberam un LKP Rīgas pilsētas konferences delegātiem

No Barikadopēdija

Starp mūsu republikas laikrakstiem īpašs statuss pieder «Rīgas Balsij», kuras žurnālisti pēdējā laikā ir centusies atbrīvoties no domāšanas stereotipiem un, izmantojot divvalodu izdevuma iespējas, ir mēģinājusi šodienas apstākļos rosināt sapratni starp republikā dzīvojošajām tautām. Aktīvie demokratizācijas procesi «Rīgas Balss» kolektīva iekšējā dzīvē ir apliecinājuši jaunu pārbūves kvalitāti — žurnālisti aizklātas vēlēšanās par laikraksta redaktori ir ievēlējuši atbildīgo sekretāri, nesen pārvēlētā partijas biroja sekretāri Valdu Krūmiņu.

Radošu cilvēku kopu, kā zināms, var vadīt tikai tāds cilvēks, kuram kolektīvi uzticas. Labu avīzi spēj veidot tikai domubiedri. Radošo savienību Kultūras padome aicina LKP CK sekretāru I. Ķezberu un partijas Rīgas pilsētas konferences delegātus atbalstīt radošā kolektīva ievēlēto kandidatūru redaktora amatam un ļaut «Rīgas Balss» žurnālistiem apliecināt savu uzticību pārbūves idejām.

 

Latvijas radošo savienību Kultūras padomes vārdā —

padomes priekšsēdētāja vietnieks

ARNOLDS KLOTIŅŠ