Iesāktais — jāpabeidz!

No Barikadopēdija

1989. gada novembrī LPSR Augstākā Padome savā sesijā atbalstīja īpaši izveidotās komisijas sniegto vēsturisko un tiesisko vērtējumu tiem notikumiem Latvijā 1939.—1940. gadā, kurus izraisīja un noteica noziedzīgās vienošanās starp hitlerisko Vāciju un PSRS. Komisijas paziņojumā tika konstatēts PSRS īstenotās Latvijas Republikas varmācīgās pievienošanas fakts 1940. gada vasarā, atzīstot, ka Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlija «Deklarācija par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā» ir bijusi nelikumīga. Tomēr atšķirībā no šīs pašas komisijas darba grupas atzinuma, kā arī analogiem Igaunijas PSR Augstākās Padomes un Lietuvas PSR Augstākās Padomes lēmumiem, Latvijas PSR Augstākās Padomes paziņojumā nav novērtēts PSRS Augstākās Padomes 1940. gada 5. augusta «Likums par Latvijas PSR uzņemšanu Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā». Visos iepriekš minētajos dokumentos PSRS Augstākās Padomes 1940. gada likumi par Latvijas, Lietuvas un Igaunijas uzņemšanu PSRS ir kvalificēti kā nelikumīgi.

Šai sakarā LTF Dome uzskata par nepieciešamu ierosināt LPSR Augstākajai Padomei, balstoties uz Augstākās Padomes novembra paziņojumu, darba grupas atzinumu, analogiem Igaunijas PSR un Lietuvas PSR dokumentiem, kā arī ņemot vērā PSRS Tautas deputātu kongresa gaitā atzīto tā sauktā Hitlera un Staļina pakta slepenā protokola esamību, loģiski pabeigt Augstākās Padomes komisijas iesākto darbu un nākt klajā ar politisku deklarāciju par 1940. gada jūnija — augusta notikumiem Latvijā. Šai deklarācijā bez PSRS īstenoto soļu pret Latvijas Republiku politiskās un tiesiskas kvalifikācijas (agresija — okupācija — aneksija — inkorporācija) būtu jāietver Augstākās Padomes darba grupas atzinuma tiesiskās daļas 10. punkts: «Varmācības un tautu apmānīšanas rezultātā tapusī Latvijas Saeimas 1940. gada 21. jūlija «Deklarācija par Latvijas iestāšanos PSRS sastāvā» un PSRS Augstākās Padomes 1940. gada 5. augusta «Likums par Latvijas PSR uzņemšanu PSRS» ir nelikumīgi kopš to pieņemšanas brīža», kā arī apņemšanās veidot tālākās attiecības ar PSRS uz 1920. gada 11. augustā noslēgtā miera līguma starp Latviju un Padomju Krieviju pamata.

1990. gada 3. februārī