Kā turpināsim atbalstīt "Helsinki’86"

No Barikadopēdija
[[LX19880629|]]

1987. g. vasarā drīz pēc 14. jūnija demonstrācijām okupētajā Latvijā uz rietumiem izraidīja pirmo "Helsinki '86" (H'86) locekli Rolandu Silaraupu. Samērā īsā laikā pēc tam arī dažiem citiem H'86 grupas locekļiem vajadzēja atstāt okupēto dzimtēm. Šī grupa tagad bija sašķelta un izkliedēta — daļa brīvajā pasaulē, daļa okupētajā Latvijā.

Lai sniegtu atbalstu H'86 grupas darbam, latviešu sabiedrība brīvajā pasaulē uzsāka līdzekļu vākšanu. ASV šo ziedojumu vākšanas akciju H'86 darbības atbalstam koordinēt uzņēmās Amerikas latviešu apvienība (ALA), atverot H'86 kontu, kurā noguldīja visus šim nolūkam privāto personu un organizāciju atsūtītos ziedojumus. Izmaksas no šī konta varēja izdarīt tikai saskaņā ar H'86 grupas apstiprinātā pārstāvja R. Silaraupa un toreizēja ALA priekšsēža A. Lamberga norādījumiem.

Pēdējo mēnešu laikā H'86 grupas locekļu starpā ir radušās domstarpības par grupas vadību. Lai nerastos nekādi pārmetumi par izmaksām, lai novērstu neautorizētus izdevumus un lai pasargātu H'86 grupas darbībai saziedotos līdzekļus, ALA valde nolēma šajā kontā esošas summas "iesaldēt" līdz tam brīdim, kad H'86 grupas koordinācijas centrs okupētajā Latvijā būs apstiprinājis un paziņojis savu pašreizējo vadību.

Š.g. 8. jūnijā saņemtā informācija no H'86 koordinācijas centra liecina, ka H'86 grupa vēlas visās lietās (arī finansiālajās) sadarboties tieši ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA). Saskaņā ar šo vēlēšanos ALA pārskaita visus H'86 kontā esošos līdzekļus uz īpašu kontu PBLA. Ar to ALA izbeidz koordinēt ziedojumus H'86 darbībai un pateicās par līdzšinējo atsaucību. Turpmāk ziedojumi H'86 grupas darbam sūtāmi PBLA, rakstot čekus uz: World Federation of Free Latvians, PO Box 4016, Rockville, MD 20850.

VALDIS V. PAVLOVSKIS,

 ALA valdes priekšsēdis