Igaunijas un Lietuvas Tautas frontu un Lietuvas „Sajūža" aicinājums

No Barikadopēdija

2. janvārī PSKP Latvijas filiāle ar PSRS iekšējā karaspēka palīdzību sagrāba Preses namu Rīgā. Tāpēc Latvijas prese ir paralizēta, radušies reāli draudi vārda brīvībai.

Baltijas Padome šo provokāciju novērtē kā plānveidīgu un mērķtiecīgu rīcību politiskās situācijas destabilizācijai Baltijas valstīs un tiešu uzbrukumu demokrātijai.

Baltijas Padome aicina Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sabiedrību, kā arī Padomju Savienības demokrātiskos spēkus un pasaules žurnālistus solidarizēties ar Latvijas preses darbiniekiem, sniegt tiem morālu, tehnisku un materiālu palīdzību. Mēs aicinām tipogrāfiju darbiniekus solidarizēties ar amata brāļiem, kas atteikušies strādāt zem automātu stobriem un nekļūt par algotiem streiklaužiem.

1991. gada 5. janvārī

No Latvijas Tautas frontes

Romualds Ražuks

No Lietuvas "Sajūža"

Jozs Tumēlis

No Igaunijas Tautas frontes

Arvo Junti