Aizdomas nevietā

No Barikadopēdija

MŪSU laikraksta iepriekšējā numurā izteiktās bažas, ka turpmāk Preses nama tipogrāfijā kā streiklaužus varētu ievest 5. poligrāfijas mākslas vidusskolas audzēkņus, bijušas nepamatotas. Skolas kolektīvs un tā direktore Biruta Vilde parakstījuši vēstuli, kurā teikts:

«Poligrāfijas arodvidusskolas pedagogu un audzēkņu kolektīvs protestē pret Preses nama okupāciju ar iekšlietu karaspēka palīdzību.

Izsakām sašutumu par PSKP Latvijas nodaļas un tās līdera A. Rubika varmācīgajiem centieniem pārtraukt Latvijas demokrātisko preses izdevumu iznākšanu.

Atbalstām Preses nama darbinieku pareizo lēmumu nestrādāt zem automātu stobriem. Arī mūsu skolas audzēkņi, solidarizējoties ar Preses nama tipogrāfijas darbiniekiem, pārtrauca ražošanas praksi Preses nama tipogrāfijas cehos līdz tā deokupācijai."

Skolas direktore B. Vilde apņēmusies kaut vai izslēgt no skolas tos audzēkņus, kas gribētu sadarboties ar okupantiem. Taču kolektīvs ir pārliecināts, ka viņu vidū tādu nav un nebūs. Darbinieki no saviem personiskajiem līdzekļiem fondā «Solidaritāte" iemaksājuši 700 rubļus.

V. Vizule