V. Medvedeva aizbraukšana

No Barikadopēdija
[[CN19881115|]]

Kopš 11. novembra mūsu republikā uzturējās PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK sekretārs V. Medvedevs. Viņš apmeklēja PSRS 60. gadadienas ražošanas apvienību «Alfa» un V. I. Ļeņina ražošanas apvienībā VEF tikās ar darba kolektīva pārstāvjiem, ar šī uzņēmuma un vairāku citu lielāko uzņēmumu vadītāju, partijas, komiteju sekretāru un darba kolektīvu padomju priekšsēdētaju grupu. Latvijas Komunistiskās partijas Centrālajā Komitejā bija sarīkota tikšanās ar republikas ideoloģisko aktīvu. Latvijas Valsts universitātē PSKP CK sekretārs tikās ar augstskolu studentiem, rektoriem un partijas organizāciju sekretāriem, profesoriem un pasniedzējiem. Notika izbraukums uz Jēkabpils rajona PSKP XXV kongresa agrofirmu un saruna ar zinātniekiem Latvijas PSR Zinātņu akadēmijā. Bija arī citas tikšanās, tai skaitā ar neformālo organizāciju pārstāvjiem.

14. novembrī V. Medvedevs tikās ar republikas partijas aktīvu. Tai pašā dienā PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK sekretārs V. Medvedevs aizbrauca no Rīgas. Lidostā viņu pavadīja biedri J. Vagris, A. Gorbunovs, V. Grišins, A. Klaucēns, I. Ķezbers, V. Soboļevs un S. Zukulis.

 

LATINFORM