PSRS vadības paziņojums

No Barikadopēdija

Maskava, 19. augustā (TASS). Sakarā ar to, ka veselības stāvokļa dēļ Mihails Gorbačovs nespēj pildīt PSRS prezidenta pienākumus, un saskaņā ar PSRS konstitūcijas 127. panta 7. punktu PSRS prezidenta pienākumus sāk pildīt PSRS viceprezidents Genadijs Janajevs.

Lai pārvarētu dziļo un vispusīgo krīzi, politisko, starpnacionālo un pilsonisko konfrontāciju, haosu un anarhiju, kas apdraud Padomju Savienības pilsoņu dzīvību un drošību un mūsu tēvzemes suverenitāti, teritoriālo integritāti, brīvību un neatkarību,

ņemot vērā rezultātus, ko devis visas tautas referendums par Padomju Sociālistisko Republiku Savienības saglabāšanu; ievērojot mūsu dzimtenes tautu un visu padomju cilvēku vitāli svarīgās interesēs, paziņojam

l. Saskaņā ar PSRS konstitūcijas 127. panta 3. punktu un PSRS likuma

«Par ārkārtējā stāvokļa tiesisko režīmu» 2. punktu un ievērojot plašu iedzīvotāju slāņu prasības par nepieciešamību veikt visradikālākos pasākumus, lai nepieļautu vispārnacionālu katastrofu un nodrošinātu likumību un kārtību, noteikt ārkārtējo stāvokli atsevišķos PSRS reģionos uz 6 mēnešiem. Ārkārtējais stāvoklis tiek ieviests 1991. gada 19. augustā pulksten 4.00 pēc Maskavas laika.

2. Noteikt, ka visā PSRS teritorijā konsekventi jāievēro PSRS konstitūcija un PSRS likumi.

3. Lai pārvaldītu valsti un efektīvi realizētu ārkārtējā stāvokļa režīmu, izveidot PSRS valsts ārkārtējā stāvokļa komiteju šādā sastāvā: O. Baklanovs — PSRS Aizsardzības padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, V. Krjučkovs — PSRS VDK priekšsēdētājs, V. Pavlovs — PSRS premjerministrs, B. Pugo — PSRS iekšlietu ministrs, V. Starodubcevs — PSRS Zemnieku savienības priekšsēdētājs, A. Tizjakovs — PSRS Valsts uzņēmumu un rūpniecības, celtniecības, transporta un sakaru objektu asociācijas prezidents, D. Jazovs   PSRS aizsardzības ministrs, G. Janajevs — PSRS prezidenta vietas izpildītājs.

4. Noteikt, ka PSRS valsts ārkārtējā stāvokļa komitejas lēmumi obligāti jāpilda visiem varas un pārvaldes orgāniem, amatpersonām un pilsoņiem visā PSRS teritorijā.

G. Janajevs

V. Pavlovs

O. Baklanovs

1991. gada 18. augustā