Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums

No Barikadopēdija

12. aprīlī Rīgā notika Latvijas Komunistiskās partijas jaunā sastāva Centrālās Komitejas pirmais plēnums. To atklāja Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs A. Rubiks.

Tika izskatīti organizatoriski jautājumi. Par Latvijas Komunistiskās partijas CK otro sekretāru un biroja locekli ievēlēja V. Rimaševski. LKP CK sastāvā kooptēja un par Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāru un biroja locekli ievēlēja I. Skujiņu. Par Latvijas Komunistiskās partijas CK sekretāru un biroja locekli ievēlēja A. Klaucēnu. Vienlaikus viņš paliek partijas Rīgas pilsētas komitejas pirmā sekretāra amatā.

Par Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja locekļiem ievēlēja V. Baranovu, J. Dmitrijevu, L. Kaļiņinu, O. Potreki, J. Trubiņu un O. Zinčenko.

Par laikraksta «Cīņa» redaktoru apstiprināja J. Britānu, par laikraksta «Sovetskaja Latvija» redaktoru — A. Vasiļonoku, par laikraksta «Lauku Avīze» redaktoru — V. Krustiņu, par žurnāla «Padomju Latvijas Komunists» galveno redaktoru — V. Brokānu, par žurnāla «Horizonts» galveno redaktoru — G. Kurpnieku, par PSKP CK Latvijas izdevniecības direktoru — K. Dunduru.

Plēnums izveidoja komisiju vēsturiskā ceļa politiskai novērtēšanai.