Latviešu valodas ceturtdienas

No Barikadopēdija

Ceturtdienās Ventspils sadzīves pakalpojuma kombināta darbinieki savā starpā sarunājās tikai latviski. Šādu lēmumu pieņēmis viss kolektīvs, lai gan gandrīz pusi no tā veido citu tautību pārstāvji, «Latviešu valodas ceturtdienas» palīdz visiem darbiniekiem apgūt valsts valodu un vienlaikus novērst psiholoģiskās barjeras, kā arī sekmē tuvināšanos un laba psiholoģiskā klimata veidošanos.

Lai nostiprinātu latviešu valodu kā valsts valodu, daudz dara arī citi Ventspils kolektīvi. To apliecina fakti, kas tika minēti pilsētas padomes izpildkomitejas sēdē. Tirdzniecības darbinieki norādīja, ka latviešu valodas kursos mācās 73 no 178 darbiniekiem, kam tas nepieciešams ieņemamā amata dēļ. Tautas izglītības nodaļas vadība informēja, ka tagad visas skolas ir nodrošinātas ar latviešu valodas skolotājiem. Aktīvi darbojas krievu skolu latviešu valodas pasniedzēju apvienība. Nesen tika sarīkoti valsts valodas svētki.

Pilsētas izpildkomiteja apstiprinājusi komisiju, kas koordinēs visu darba kolektīvu pūliņus Latvijas PSR Valodu likuma realizēšanai.

 

A. IESALNIEKS,

LATINFORM korespondents