Ģeogrāfija ir interesanta

No Barikadopēdija

Atdzimusī Latvijas Ģeogrāfijas biedrība (LĢB) sper pirmos soļus. Tie ir cerīgi, bet pagaidām ne visai droši... Līdzās mums ir pieredzējuši ģeogrāfi, to vidū trīs ASV Nacionālās ģeogrāfijas biedrības īstenie locekļi — A. Losāns, A. Kūlis un G. Berklavs — LĢB prezidents.

Galvenie biedrības darbības virzieni: pirmkārt, ģeogrāfijas mācīšana skolās (pavisam drīz, aprīļa nogalē, notiks VI Latvijas ģeogrāfijas skolotāju konference), otrkārt, ģeogrāfisko pētījumu un zinātnisko ekspertīžu koordinēšana, treškārt, Latvijas zemeszinātņu vēsture, ģeogrāfijas popularizēšana un izdevējdarbība.

Latvijas Ģeogrāfijas biedrība piedāvā sadarbību ar visām suverēnām un uz patstāvību ejošām biedrībām un organizācijām. Gribam stiprināt arī Baltijas valstu vienotību, un nesen notikušās pārrunas ar Lietuvas un Igaunijas ģeogrāfijas biedrību vadītājiem apstiprināja kopīgu apņemšanos šā gada pirmajā pusē dibināt Baltijas valstu ģeogrāfijas biedrību asociāciju. Tiek domāts par pasaules latviešu ģeogrāfu un ģeologu saietu.

Svarīgi ir apzināt biedrības vecbiedrus; viņu padomi mums lieti noderētu. Sākot ar 1. martu, LĢB pastāvīgā adrese būs: 226010, Rīgā. F. Gaiļa ielā 10, tālrunis — 334765. LĢB pirmā pilnsapulce notiks 27. februārī pulksten 15 Latvijas Universitātes galvenajā ēkā, 3. auditorijā (1. stāvā, pa labi).

 

J. ŠTRAUHMANIS,

Latvijas Ģeogrāfijas biedrības viceprezidents