Otrdien

No Barikadopēdija
Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja 1988. gada 18. novembra lēmumā teikts: «Pamatotu sašutumu darbaļaudīs izraisījusi laikraksta «Padomju Jaunatne» (redaktors A. Cīrulis) 10. novembra numurā ievietotā publikācija «Otrdien», kurā bez jebkāda pamata PSRS likumu projekti nosaukti par «PSKP jaunā kursa revīziju, pat atklātu kontrrevolūciju, būtisku soli atpakaļ uz stagnācijas periodu».»

Latvijas Tautas frontes Domes locekļi Rīgā tikās ar Igaunijas Tautas frontes un Lietuvas Pārbūves kustības dalībniekiem. No agra rīta līdz vēlam vakaram tika spriests un domāts par vairākām svarīgām problēmām. Galvenais jautājums: protests pret labojumiem un papildinājumiem PSRS Konstitūcijai, kā arī pret vēlēšanu likuma projektu.

Minētie projekti ir PSKP jaunās līnijas revīzija, pat atklāta kontrrevolūcija, būtisks solis atpakaļ stagnācijā.

Visu trīs republiku progresīvo kustību pārstāvji nonāca pie vienota secinājuma:

Jaunais PSRS Konstitūcijas projekts ir virzīts nevis uz valsts tālāku demokratizāciju, bet gan uz piramidālas centralizētas valsts veidošanu. Un triju republiku pārstāvju tikšanās bija noorganizēta tieši tādēļ, lai apspriestos: ko darīt, lai projekts netiktu pieņemts. Konstitūcijas projekta pieņemšana nozīmē nacionālo un konstitucionālo tiesību (visplašākajā nozīmē) izbeigšanos. Salīdzinājumā ar pašreizējo Konstitūcijas projektu kādreiz eksistējusī Staļina konstitūcija uzskatāma par demokrātijas augstāko pilotāžu...

Sanāksmes laikā tika panākta triju republiku pārstāvju vienošanās par to, ka tiks veidotas trīs kopīgas komisijas: ekonomiskā, ekoloģiskā un politiskā. Tās koordinēs progresīvo kustību darbību Baltijas republikās. Vēl vienojās par ciešāku sadarbību ar citām savienotajām republikām.

Ko darīt mums visiem tagad, kamēr vēl nav pienācis 29. novembris, diena, kad PSRS Augstākajā Padomē grasās apspriest labojumus un papildinājumus PSRS Konstitūcijas projektam?

Pirmkārt, vākt parakstus. Proti, mēs nedrīkstam pieļaut šīs antidemokrātiskās Konstitūcijas apspriešanu Augstākajā Padomē. Jo vairāk tiks savākti paraksti pret šo Konstitūciju, jo skaidrāk mūsu augstākstāvošie vadītāji sapratīs, ka tā domā nevis inteliģentu saujiņa, bet gan tauta. Igaunijā jau savākts vairāk nekā 100 000 parakstu. Lietuviešu mērķis - savākt vienu miljonu parakstu.

Otrkārt: prasīt atbildību no saviem ievēlētajiem PSRS Augstākās Padomes deputātiem un izteikt viņiem savu gribu - nebalsot par minēto projektu pieņemšanu. Šobrīd LTF Dome lūdz palīdzību savām atbalsta grupām: noskaidrot konkrētos Augstākās Padomes deputātus savos vēlēšanu apgabalos, tikties un izteikt viņiem savu viedokli par minētajiem projektiem, kā arī darīt zināmas LTF prasības. Atcerēsimies, ka vēlētājiem ir tiesības pietiekami īsā laikā un likumā paredzētajā kārtībā atsaukt Augstākās Padomes deputātus.

Tikšanās dalībnieki pieņēma vairākus kopīgus dokumentus.

E. VEIDEMANE

P. S. Vēstules (uzvārds, adrese, paraksts), kurās izteikts protests pret Konstitūcijas projektu, lūdzam rakstīt divos eksemplāros: vienu sūtīt LTF Domei, otru - PSRS Augstākās Padomes prezidijam. Vēlams sūtīt IERAKSTĪTAS bandroles.

P.P.S. LTF koordinācijas centra tālrunis ir 287432.

Adrese: 226011, Rīgā, Barona ielā 12.