Šai organizācijai nav jēgas

No Barikadopēdija
Viedoklis

Kā zināms, nesen ražošanas apvienībā «Komutators» notika Latvijas PSR Apvienotās darba kolektīvu padomes dibināšanas konference. Tajā piedalīties tika uzaicināts arī mūsu — ražošanas apvienības «Elektrons» kolektīvs. Darbabiedri deleģēja uz konferenci Pēteri Čerņecovu, Ivaru Ķirsonu un mani — Jāni Liņķi. Mēs devāmies uz šo saietu ar domu, ka tiek dibināta organizācija, kas apvienotu spēkus darbam republikas ekonomiskās suverenitātes, iespējamās blokādes apstākļos. Diemžēl konferencē dominēja pavisam cita noskaņa. Man radās iespaids, ka veidoias nevis republikas darba kolektīvu padome, bet gan Vissavienības pakļautības uzņēmumu direktoru mafija, ka izvirza ne tik daudz ekonomiskus, cik politiskus mērķus, pie tam tie ir krasā pretrunā ar Latvijas tautas tieksmēm pēc neatkarības.

Pēc konferences es piegāju pie jaunizceptā padomes vadītāja un paziņoju, ka apvienības «Elektrons» kolektīvs nevēlas būt par šīs organizācijas biedru, jo neredz tajā jēgu.

Pēc konferences ir pagājis krietns laika sprīdis. Savas domas par ADKP neesmu mainījis.

 

Jānis LIŅĶIS,

radiomehāniķis