Austris Puplovskis. Runa LTF 1. kongresā

No Barikadopēdija


Kongresa delegāti! RPI studentu vārdā es pilnīgi pievienojos izteiktajām domām par Latvijas augstskolu mācību kardinālu reorganizāciju un demilitarizāciju. Bet man ir kauns, jo es nepārstāvu mūsu Rīgas Politehnisko institūtu, bet Arvīda Pelšes vārdā nosaukto Rīgas Politehnisko institūtu. (Aplausi.)

11. oktobrī vajadzēja notikt mītiņam par institūta labā vārda atjaunošanu un Arvīda Pelšes darbības izvērtēšanu. Šo mītiņu pieteica mūsu institūta komjaunatnes komiteja.

Bet Rīgas pilsētas Kirova rajona izpildkomiteja aizliedza to rīkot Latviešu sarkano strēlnieku laukumā, par iemeslu minot, pirmkārt, to, ka tas atrodas Rīgas centrā un pievērsīs pārāk lielu Rīgas iedzīvotāju un tās viesu uzmanību. (Aplausi.) Bet mūsu mērķis taču ir tieši parādīt visiem Latvijas iedzīvotājiem un tās viesiem savu attieksmi pret cilvēku, kura vārdā saucas mūsu augstskola.

Otrkārt, mītiņš nevarot notiks Sarkano strēlnieku laukumā, jo tas taču esot Sarkano strēlnieku laukums. Bet vai mēs varam likt vienlīdzības zīmi starp latviešu sarkanajiem strēlniekiem un Arvīdu Pelši? (Aplausi.)

Izmantojot iespēju, institūta studentu un darbinieku vārdā es pieprasu izpildu komitejai un republikas vadībai atļauju sarīkot šo mītiņu otrdien pulksten piecos, jo pretējā gadījumā komjaunatnes komiteja izmantos tādas cīņas formas, par kurām vēl nav nekādu nolikumu. (Aplausi.)