Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija paziņojums

No Barikadopēdija

Sakarā ar PSRS likumu projektiem par PSRS Konstitūcijas (Pamatlikuma) grozījumiem un papildinājumiem un par PSRS tautas deputātu vēlēšanām Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijs lūdz republikas tautas deputātus, pilsoņus, darba kolektīvus, sabiedriskās organizācijas un masu informācijas līdzekļus savus priekšlikumus un piezīmes par šo dokumentu projektiem paziņot Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam rakstiski (226811, Rīgā, Komjaunatnes ielā 11) vai pa telefoniem 323818 un 322895.