"Helsinki '86" darbība

No Barikadopēdija
[[LX19880217|]]

Gunārs Astra ir atbrīvots 1. februārī. Viņu ir sastapuši I. Žukovskis ("Ausekļa" redaktors) un J. Rubenis.

Pēdējā janvāra nedēļā pie "Helsinki "86" grupas ir nodibinājusies jaunatnes grupa "Tēvzemei un brīvībai". Tās dalībnieki ir desmit latviešu jaunieši — astoņi no Liepājas un divi no Aizputes.

"Helsinki '86" grupa ir iesniegusi LKP CK memorandu, kas pieprasa Latvijas neatkarību un sarkanbaltsarkanā karoga atjaunošanu. Memoranda teksts būs pieejams vēlāk.

30. janvārī Rīgā ir notikusi "Helsinki 86" sēde, kurā piedalījies E. Berklavs, kas nolasījis divu stundu garu referātu par "savu dzīvi" — darbu komunistiskajā pagrīdē, 1940. g. un turpmāko gadu rusifikāciju utt. Šajā sēdē grupē ir uzņemti divi jauni dalībnieki — Mērija Vītola no Talsiem un Jāzeps Sadovskis no Ropažiem.

"Helsinki '86" sastāvs 1988. g. 2. febr.: Mārtiņš Bariss — Latvija (armijā), Jānis Barkāns — Stokholmā, Raimonds Bitenieks — Minsterē, Ēva Biteniece — Liepājā, Edmunds Cirvilis — Minsterē, Linards Grantiņš — Latvijā, cer izceļot, Heinis Lāma — Minsterē, Rolands Silaraups – pašlaik Austrālijā, Ārijs Tomsons — Latvija, Alfreds Zariņš — Latvijā, Juris Ziemelis — Latvijā.

Pēdējā laikā grupai pievienojušies: Aija Ekarda – Liepājā (dz. 1968. g.), Mario Ekards – Liepājā (dz. 1963. g.). Dzintars Geide — Latvijā, Dr. Juris Vidiņš – Rēzeknē, Latvijā (dz. 1938. g.). Mērija Vītola – Talsos, uzņemta 1988. g. 30. janv , Jāzeps Sadovskis — Ropažos, uzņemts 1988. g. 30. janv.

PBLA