Vissavienības ceturtā kolhoznieku kongresa atklāšana

No Barikadopēdija

Partijas vadībā izvērstās pārkārtošanās mērķis ir visas tautas un katra padomju cilvēka labklājība. Šī dižā mērķa sasniegšanā īpaši atbildīga ir mūsu valsts zemniecības, agrorūpnieciskā kompleksa darbaļaužu loma.

Kolhozi ir sociālistiskās sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Tāpēc, īstenojot Ļeņina kooperācijas ideju mūsdienās, lauku darbaļaudis izvirzījuši sev uzdevumu: sasparoties darbā, ar maksimālu enerģiju cīnīties par PSKP agrārās politikas īstenošanu.

Ar šādu noskaņojumu Maskavā sapulcējās padomju zemniecības pilnvarotie pārstāvji. 23. martā Kremļa Kongresu pilī darbu sāka Vissavienības ceturtais kolhoznieku kongress.

Kongresa delegāti un viesi ar aplausiem sagaidīja biedrus M. Gorbačovu, V. Vorotņikovu, A. Gromiko, J. Ļigačovu, V. Ņikonovu, N. Rižkovu, N. Sļuņkovu, M. Solomencevu, V. Čebrikovu, V. Ščerbicki, A. Jakovļevu, P. Demičevu, V. Dolgihu, G. Razumovski, J. Solovjovu, N. Talizinu, D. Jazovu, O. Baklanovu, A. Birjukovu, A. Lukjanovu un V. Medvedevu.

Savienības kolhozu padomes uzdevumā kongresu atklāja Kazahijas PSR Taldikurgānas apgabala Panfilovas rajona kolhoza «40 let Oktjabrja» priekšsēdētājs divkārtējais Sociālistiskā Darba Varonis N. Golovackis.

Pēc kongresa vadošo orgānu ievēlēšanas tika apstiprināta darba kārtība. Delegāti apspriedīs jautājumu par kolhozu sociāli ekonomiskās attīstības paātrināšanu jaunajos saimniekošanas un vadības demokratizācijas apstākļos, likumprojektu par kooperāciju Padomju Sociālistisko Republiku Savienībā un grozījumus kolhoza Paraugstatūtos. Tiks ievēlēta Savienības kolhozu padome.

Kongresa rīta sēdē runāja PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs. Klātesošie noklausījās viņa runu ar lielu uzmanību un daudzkārt pārtrauca ar ilgiem aplausiem.

Vissavienības kolhoznieku kongress turpina darbu.

TASS