LSA Domes valdes paziņojums

No Barikadopēdija

Visi esam satraukti un norūpējušies par to, kas ir noticis un notiek Lietuvā.

Lielvalsts vara ar ultimatīviem draudiem un rupjiem spēka paņēmieniem vēršas pret mūsu brāļu tautas pirmajiem soļiem ceļā uz brīvību un neatkarību.

Šovinistiskā rīcība attiecībā pret Lietuvas demokrātiski izvēlēto parlamentu un tautas absolūto vairākumu izvirzījusi arī mums Latvijā mūsu nākotnei un izdzīvošanai vitāli nozīmīgu jautājumu: vai PSRS vadība attiecībā pret Baltijas tautām nopietni domā ievērot pagājušā gada ANO Ģenerālās Asamblejas sesijā M. Gorbačova deklarēto principu par tautu augstākās izvēles tiesībām, bez jebkādiem izņēmumiem?

Mēs aicinām Latvijas PSR valdību izteikt oficiālu protestu PSRS valdībai par tās nelikumīgo rīcību attiecībā pret Lietuvas Republiku un paust Latvijas tautas solidaritāti ar Lietuvas tautu.

Latviešu Strēlnieku apvienība visā pilnībā solidarizējas ar Lietuvas tautas un tās parlamenta gribu un lēmumu atjaunot Lietuvas Republikas neatkarību. Mēs sveicam drosmīgos Lietuvas dēlus un meitas, apbrīnojam viņu izturību un savaldību, ar demokrātiskiem līdzekļiem atjaunojot savas valsts neatkarību.

Mēs kopā ar visiem patiesiem Latvijas demokrātiem aicinām PSRS prezidentu Mihailu Gorbačovu nevilcinoties izšķirties par sarunu uzsākšanu starp PSRS un Lietuvas Republikas kompetentiem pārstāvjiem, lai atrisinātu visus jautājumus, kas saistīti ar Lietuvas Republikas valstiskās neatkarības atjaunošanu.

LSA DOME