PSKP XIX Vissavienības konference beigusi darbu

No Barikadopēdija

Maskava (TASS). 1. jūlijā Kremļa Kongresu pilī beidzās Padomju Savienības Komunistiskās partijas XIX Vissavienības konference, kas strādāja četras dienas.

Šajā dienā debatēs sakarā ar referātu «Par PSKP XXVII kongresa lēmumu realizēšanas gaitu un uzdevumiem pārkārtošanās padziļināšanā» runāja: V. Mesjacs — PSKP Maskavas apgabala komitejas pirmais sekretārs, A. Meļņikovs — PSRS 50. gadadienas Volgas autorūpnīcas šasiju mehāniskās montāžas ražotnes ceha iestatītājs (Kuibiševas apgabals), F. Morguns — PSRS Valsts dabas aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, G. Baklanovs — žurnāla «Znamja» galvenais redaktors, B. Gromovs — ģenerālleitnants, N. Jemeļina — Smoļenskas trikotāžas fabrikas direktore. B. Oļeiniks — PSRS Rakstnieku savienības valdes sekretārs, Ukrainas PSR Rakstnieku savienības valdes sekretārs, J. Primakovs — PSRS Zinātņu akadēmijas Pasaules ekonomikas un starptautisko attiecību institūta direktors, S. Grosu — Moldāvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs, K. Mahkamovs — Tadžikijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs, G. Jagodins — PSRS Valsts tautas izglītības komitejas priekšsēdētājs, B. Volodins — PSKP Rostovas apgabala komitejas pirmais sekretārs, B. Jeļcins — PSRS Valsts celtniecības komitejas priekšsēdētāja pirmais vietnieks — PSRS ministrs, G. Usmanovs — PSKP Tatārijas apgabala komitejas pirmais sekretārs, S. Šalajevs — VACP priekšsēdētājs, V. Veljass — Igaunijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs, Z. Puhova — Padomju sieviešu komitejas priekšsēdētāja, J. Ļigačovs — PSKP CK Politbiroja loceklis, PSKP CK sekretārs, J. Kvicinskis — PSRS vēstnieks Vācijas Federatīvajā Republikā, S. Nijazovs — Turkmēnijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs un V. Afanasjevs — laikraksta «Pravda» galvenais redaktors.

Pēc debatēm delegāti pieņēma PSKP XIX Vissavienības konferences rezolūciju «Par PSKP XXVII kongresa lēmumu realizēšanas gaitu un uzdevumiem pārkārtošanās padziļināšanā». «Par padomju sabiedrības demokratizāciju un politiskās sistēmas reformu», «Par cīņu pret birokrātismu», «Par starpnacionālajām attiecībām», «Par atklātumu» un «Par tiesisko reformu».

Galavārdu teica PSKP CK ģenerālsekretārs M. Gorbačovs.