Uzticība — par uzticību

No Barikadopēdija
[[CN19890106|]]

«Gribam runāt ar pašu PSRS tautas deputāta kandidātu,» paziņoja Daugavpils lokomotīvju depo strādnieki, kad uzņēmuma partijas komiteja ieteica viņiem parādīt uzticību Latvijas Komunistiskās partijas CK otrajam sekretāram Vitālijam Soboļevam. Mūsu laikā tā ir pilnīgi saprotama vēlēšanās. Daudzi komunisti labi zina V. Soboļeva darbību, daži ar viņu tikušies darba jautājumos. Un tomēr visi nolēma vēlreiz tikties ar viņu, lai katram rastos priekšstats par cilvēku, par kuru būs jābalso.

Latvijas Komunistiskās partijas CK otrais sekretārs V. Soboļevs ieradās lokomotīvju depo dienu pirms priekšvēlēšanu sapulces. Viņu sagaidīja lietišķi un tūlīt ieaicināja dīzeļlokomotīvju remonta cehā, kur darba apstākļi ne tuvu nav labi. Notika vispusīga, atklāta saruna. Atslēdznieki Valērijs Loginovs. Viktors Keziks un Stepans Kaļiņins teica, ka viņi un viņu biedri strādātu daudz labāk, ja šajos desmit piecpadsmit gados šeit kaut kas būtu mainījies remonta tehnoloģijā. Te ierodas dažādu zinātniskās pētniecības institūtu pārstāvji, bet viss paliek pa vecam. Daudz smaga fiziska darba, maz elektrificētu instrumentu, cehs ir netīrs. Taču daudz ko varētu izdarīt pašu spēkiem.

Uz jautājumu, kādas idejas V. Soboļevs aizstāvēs, ja viņu ievēlēs par deputātu, viņš sacīja: turpinot sarunu par ekonomikas jautājumiem, jāteic, ka tas ir republikas saimnieciskais aprēķins. Tā pamati ir šeit, ražotāju kolektīvos. Ja to patstāvība būs īsta, ieguvēji būs visi. Latvijas Komunistiskās partijas CK otrais sekretārs informēja sarunas biedrus par to, ka PSRS Valsts plāna komitejā tiek izstrādāts saimnieciskā aprēķina teritoriālais modelis. Taču jau tagad, viņš teica, es uzskatu, ka tautas deputātu uzdevums ir garantēt uzņēmumiem un darba kolektīvu padomēm īstu patstāvību.

Lokomotīvju depo internacionālais, draudzīgais kolektīvs zina partijas vadītāja nostāju starpnacionālo attiecību jautājumos un atbalsta to. Sarunā tika apspriestas arī visas pilsētas problēmas, kuras CK sekretārs zina no iepriekšējām Daugavpils apmeklējumu reizēm. Ar viņa palīdzību izdevies atrisināt vairākus sociāla rakstura jautājumus.

Tāpēc, kad nākamajā dienā depo partijas komitejas sekcija izvirzīja Latvijas Komunistiskās partijas CK otro sekretāru V. Soboļevu par PSRS tautas deputāta kandidātu Daugavpils 301. nacionāli teritoriālajā vēlēšanu apgabalā, klātesošie šo ierosinājumu atbalstīja. Mašīnists A. Kaļinkins teica, ka publiskums un atklātums Latvijas Komunistiskās partijas CK darbā ļauj spriest par to, ka tās otrais sekretārs ieņem konstruktīvu, principiālu nostāju un dod savu ieguldījumu pārbūves procesā. Šim viedoklim piekrita depo komjaunatnes komitejas sekretārs V. Pučinskis un Baltijas dzelzceļa Daugavpils nodaļas priekšnieks S. Baiko. Visi sapulces dalībnieki vienprātīgi balsoja par to, lai izvirzītu Vitāliju Soboļevu par PSRS tautas deputāta kandidātu.

Pateicoties par uzticību, V. Soboļevs teica: kā es šodien vēlreiz pārliecinājos, ja gribi sevi pārbaudīt, ej pie strādniekiem. Es to saku tāpēc, ka dažkārt nākas dzirdēt: hegemons jau ir cits. Nekā tamlīdzīga: pēdējais vārds vienmēr piederējis un arī turpmāk piederēs strādnieku šķirai. Es šodien no jums dzirdēju daudz. Patīk jūsu vaļsirdība, dziļā ieinteresētība partijas problēmās, ticība tās avangarda lomai. Es negaidīju saldas runas, gaidīju atklātību. Esmu priecīgs, ka izrunājāmies no sirds. Jūsu kaujinieciskais noskaņojums man ir liela spēka lādiņš.

Daugavpili V. Soboļevs ieradās šūšanas izstrādājumu fabrikas «Daugavpils apģērbs» un lokomotīvju remonta rūpnīcas darba kolektīvos un tikās ar Jāņa Fabriciusa Daugavpils augstākās kara aviācijas inženieru skolas kursantiem un pasniedzējiem, kā arī ar žurnālistiem.

 

LATINFORM