«Cīņas» kalvē ārdētie

No Barikadopēdija
[[CN20130203|]]
MĒS PAŠI — SAIMNIEKI
Latvijas PSR Žurnālistu savienības ārkārtējais kongress

Kalvē kā jau kalvē: ēzē uguns kurama, plēšas minamas, veseris cilājams. Un arī kaļamais dažāds: cits ratu rumbu vēlas, citam zirga pakavs vajadzīgs, cits tik vien kā stenderē dzenamu naglu grib. Ar varēšanu arī dažādi: vienam sokas, ka prieks skatīties, otrs pinas kā vista pakulas, trešajam čiks vien iznāk.

Tāpat jau arī žurnālistu arodā. Tāpēc «Cīņas» kolektīvs pamatoti lepojas, ka tās kalvē ārdēti gan rakstnieki Antons Stankevičs un Jānis Peters, gan mākslinieki Felicita Pauļuka un Jānis Liepiņš, gan teātra un literatūras kritiķi Lilija Dzene un Ilgonis Bērsons. Kārtīgu zeļļu skolu te izgājuši gan astoņi pašreizējo republikānisko preses izdevumu galvenie redaktori (klātpieliktajās bildēs skatāmi), gan arī vēl vesela virkne talantīgu, bet pašreiz citur strādājošu žurnālistu.

Latvijas PSR Žurnālistu savienības krustceļos, ārkārtējā kongresa sanākšanas dienās, «Cīņa» vēl viņiem, kā arī visiem pārējiem republikas skanošajiem, rādošajiem un rakstošiem žurnālistiem raženu darbu un turpmāk radošus panākumus.

 

Monika Zīle

Jānis Mozulis

Voldemārs Hermanis

Andris Sproģis

Augusts Lediņš

Andrejs Cīrulis

Fricis Rītiņš

Ilze Būmane ar meitu Ievu

  

O. Lūša foto