DzER loma priekšvēlēšanu kampaņā

No Barikadopēdija

Pagājušajā nedēļā TV «Panorāmā» un laikraksta «Rīgas Balss» piektdienas numurā varējām iepazīties ar to, kā Rīgā noritēja dažas DzER rīkotās iedzīvotāju sapulces, kurās tika izvirzīti pārstāvji apgabalu priekšvēlēšanu sapulcēm (turpmāk - pārstāvji). Izvirzīšanas kārtību reglamentē centrālās vēlēšanu komisijas instrukcija, kura būtībā nedemokrātiski sašaurina vēlēšanu likumā paredzētās iespējas. Tāpēc jāizvirza jautājums nevis par atsevišķiem pārkāpumiem, bet gan par kopīgu ievirzi, kas pieļauj administratīvās pārvaldes patvaļu vēlēšanu kampaņas otrajā posmā.

31. janvārī plkst. 15 notikusi 82. DzER vēlētāju sapulce, par kuru iedzīvotāju lielākajai daļai nav bijis iepriekš paziņots. Līdzīgi tika sarīkota arī 80. DzER sapulce 2. februārī. Abos gadījumos uz priekšvēlēšanu sapulci tika izvirzīti jau iepriekš norīkotie cilvēki, un tiem tika dots norādījums atbalstīt A. Rubika, V. Alkšņa, F. Kuzmina kandidatūras.

Ļeņingradas rajona 100. DzER vēlētāju sapulce notika 3. februāri, tā sākās plkst. 16. Sapulce noritēja pēc iepriekš sagatavota scenārija, tās dalībnieka E. Frīdenberga priekšlikumi, kas nesaskanēja ar sapulces vadītāja iecerēm, tika noraidīti ar repliku «не мешайте собранию».1

Līdzīga veida sapulces tiek rīkotas arī Ļeņina un Oktobra rajonos. Savukārt Maskavas rajonā, kā liecina M. Dreimanis un J. Trakšs, tiek praktizēta pārstāvju izvirzīšana no DzER kā no darba kolektīviem. DzER organizē arī īpašu pensionāru kategoriju un nestrādājošo iedzīvotāju sapulces, kuras parasti notiek darba laikā. Mūsu rīcībā ir dati par pārkāpumiem dažu desmitu DzER darbībā. Sapulces tiek organizētas vienveidīgi, pēc viena scenārija.

Kā darbojas šis mehānisms?

2. februārī plkst. 14 notika 88. DzER «atklātā partijas sapulce», kuras dienaskārtībā bija jautājums par pārstāvju izvirzīšanu. Šis fakts izraisīja neizpratni apmeklētājos, kuri nejauši atradās tuvumā. Atbildot uz A. Lapsiņas jautājumu, 88. DzER priekšnieks paskaidroja, ka rīkojas saskaņā ar apgabala vēlēšanu komisijas norādījumiem b. Koškinas nodotajā telefonogrammā Nr. 100 š. g. 31. janvārī, kurā citastarp teikts: «..Предлагается избрать коллективу ЖЭРа (pasvītrojums mans - R. B.) делегатов на окружное предвыборное собрание..».2 Tāpēc 88. DzER priekšnieks neuzskatīja par vajadzīgu paziņot par sapulci iedzīvotājiem. Komentāri te lieki - DzER tehniskā personāla pārstāvjiem būs tiesības svītrot no deputātu kandidātu saraksta vārdus, kuriem uzticību izrādījuši desmiti tūkstoši vēlētāju darba kolektīvos. Tomēr pēc rajona iedzīvotāja I. Iltiņa iniciatīvas iesniegts protests 706. un 289. vēlēšanu apgabalu komisijām, kuru parakstījuši 42 iedzīvotāji.

Sakarā ar šiem un lielu daudzumu fiksētiem, bet nepublicētiem datiem LTF valde ir priekšvēlēšanu sapulču jautājumā izteikusi savu viedokli paziņojumā, kurš tika publicēts presē.

R. BRUNERS

LTF vēlēšanu koordinācijas centrā, tālr. 226838.

 

—————————  

 

1  Netraucējiet sanāksmi! (kr. val.)

Ir priekšlikums, lai delegātus uz priekšvēlēšanu sapulci izvirzītu DzER kolektīvs… (kr. val.)