Paziņojums Ļeņingradas rajona vēlētājiem

No Barikadopēdija

1990. gada 17. janvārī Ļeņingradas rajona tautas deputātu jaunievēlētā padome pulcējās uz pirmo organizatorisko sesiju. Tās galvenais mērķis bija atzīt ievēlēto deputātu pilnvaras, ievēlēt padomes priekšsēdētāju un izpildkomitejas priekšsēdētāju. Atzinusi visu 77 ievēlēto deputātu pilnvaras, sesija, kurā piedalījās 74 deputāti, stājās pie padomes priekšsēdētāja vēlēšanām. Šim postenim tika ierosinātas un vispusīgi apspriestas trīs kandidatūras: deputāti J. Ļaļins (I. vēlēšanu apgabals), M. Pūķis (96. vēlēšanu apgabals), O. Caune (65. vēlēšanu apgabals).

Pēc balsošanas rezultātiem («par» — 42, «pret» — 31, atturējās — 1) visi trīs kandidāti tika iekļauti sarakstos aizklātai balsošanai. Tomēr deputāts I. Upmalis (69. vēlēšanu apgabals) nolasīja deputātu grupas paziņojumu par atteikšanos piedalīties aizklātā balsošanā par nosauktajiem kandidātiem padomes priekšsēdētāja postenim. Pēc tam 32 cilvēku grupa atstāja sēžu zāli, foajē to jau gaidīja televīzijas pārstāvji. Tādējādi organizatoriskajai sesijai bija laupīta iespēja pieņemt lēmumus, faktiski tā tika izjaukta.

Mēs, 42 deputāti, kas vēlējāmies sesijas darbu turpināt, mūsdienu sarežģītajā politiskajā un ekonomiskajā situācijā, kad vajadzīgi kopīgi pūliņi rajona sasāpējušo saimnieciskās un sociālās attīstības problēmu risināšanai, uzskatām citādi domājošo deputātu grupas spiedienu par nekorektu attiecībā pret saviem vēlētājiem. Mūsuprāt, vēlētāji no jaunā sastāva padomes gaida konkrētus soļus dzīves uzlabošanā, nevis attiecību noskaidrošanā pēc politiskiem motīviem. Sesijas darba izjaukšana pirmām kārtām ir trieciens rajona iedzīvotāju cerībām un ilgām. Demokrātija paliek tikai moderns vārds, ja, nodevuši savas balsis par deputātiem brīvās vēlēšanās, vēlētāji paliks vienaldzīgi pret viņu darbību.

Mēs griežamies pie vēlētājiem: aiciniet šos deputātus būt iecietīgiem pret alternatīviem viedokļiem, būt savaldīgiem, aukstasinīgiem, atteikties no politiskās cīņas no spēka pozīcijām, saglabāt saprātīgu pieeju jebkurai situācijai, cienot savu vēlētāju intereses.

Laiks no politiskajām debatēm pāriet uz rajona dzīves konstruktīvu praktisku jautājumu risināšanu. Ja padome nestrādā normāli, ceļš no vārdiem uz konkrētiem darbiem neizbēgami būs traucēts. Bet darbi negaida!

 

 

Ļeņingradas rajona padomes deputāti

 (42 paraksti)