LOK nostāja

No Barikadopēdija
Sports

Jau ar 1987. gada 14. jūniju, kad pie Brīvības pieminekļa tika sarīkotas riteņbraucēju sacensības, vērojama tendence izmantot sporta pasākumus Latvijas tautas svētāko brīžu zaimošanai. Latvijas Olimpiska komiteja kategoriski nosoda šādu praksi.

LOK rosināta, Latvijas PSR Valsts FKSK kolēģija ieteica Rīgas pilsētas tēviem tradicionālo skrējienu «Rīga-89» nerīkot Latvijas Tautas frontes II kongresa laikā, bet uz to pilsētas mērs A. Rubiks atbildēja, ka skrējiens tomēr notiks tradicionālajā datumā.

Šādā situācijā LOK aicina nepiedalīties skrējienā «Rīga-89», kompensējot to ar fizisko aktivitāti ikdienā.

Sakarā ar Andreja Cīruļa «PJ» 4. oktobra numura izteikto pārmetumu (citēju: «Ceturtkārt, man nav skaidrs, kāda ir LOK nostāja un doma. Ja tieši LTF II kongresa laikā Rīgā abas dienas notiek tādas sporta sacensības (domātas PSRS hokeja un basketbola čempionātu spēles – V. B.), kas daudzus diemžēl aizvirzīs prom no LTF problēmām?») paskaidroju: saskaņā ar LOK statūtiem, mūsu kompetencē nav PSRS meistarsacīkšu rīkošana, kā arī to termiņu noteikšana vai grozīšana. Šo sacensību grafiki ir tik saspringti, ka to saskaņošana ar ikvienas republikas sabiedriski politisko organizāciju plāniem nav iespējama. Toties ikviena cilvēka ziņā paliek izšķiršana, kuram no vienā laikā sarīkotajiem pasākumiem dot priekšroku.

Attiecībā uz šo sacensību translēšanu jāteic, ka Latvijas TV nav translējusi divas pēdējās «Dinamo» spēles un tikpat labi varētu nerādīt arī vēl vienu, tāpēc LTF kongresa netranslēšanas izskaidrošana ar nepieciešamību demonstrēt hokeja spēli nav korekta.

 

VILNIS BALTIŅŠ,

LOK prezidents