Iepazinies

No Barikadopēdija


ar lēmuma projektu par Valodu likuma stāšanos spēkā, uzskatu, ka tā 3. punkts ir nepieņemams — tas ir apkaunojošs Latgalē dzīvojošajai krievu tautai! Mēs visi zinām, ka afrikāņiem, arābiem u. c. cittautiešiem — Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta studentiem pilnīgi pietiek ar gadu, lai līdz šim sev svešo — krievu valodu iemācītos tādā līmenī, kāds nepieciešams lidmašīnas uzbūves detalizētai studēšanai. Vai tad Daugavpilī, Krāslavā, Ludzā un Rēzeknē dzīvojošie krievi būtu mazāk attīstīti, ja viņiem elementārai latviešu valodas apguvei vajag sešus gadus — t. i., sešas reizes ilgāku posmu?

Ierosinu likuma ieviešanas laiku noteikt visā republikā vienādu un tādu, kas nelatviešus nenostādītu „trešā tēvadēla” lomā. Bet, ja šajos rajonos dzīvojošajiem pilsoņiem ir sevišķi grūtas galvas, tad — kā skolā — atstāsim tos uz «otru gadu», lai tie, kas nav spējīgi ātrāk, šajos rajonos pēc jaunā likuma sāk dzīvot vienu gadu vēlāk. Bet vispirms — cienīsim Latgales krievus!

Andris Līgotnis,

jurists Balvos