Latvijas Tautas frontes valdes aicinājums Latvijas iedzīvotājiem

No Barikadopēdija
Par Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošanu

Aprīlis, kad tika pieņemts šis Tautas frontes valdes lēmums un aicinājums, jau sen pagājis. Taču, kā saka, process turpinās. Tāpēc, frontes darbinieku lūgti, pilnā apjomā publicējam lēmumu un aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem, cerot, ka to darbībā atbalstīs visi, ne tikai republikas rajonu LTF nodaļu aktīvisti.

Latvijas Tautas frontes valdes aicinājums Latvijas iedzīvotājiem

Par Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošanu

Pašreizējos dziļas ekonomiskas krīzes apstākļos, kad inflācijas tempi sasniedz nepieredzētu paātrinājumu, kad bezspēcīgi ir tiesību sargāšanas institūti un likumdevēju darbība bezcerīgi atpaliek no reālās situācijas, plaši izvērsusies Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošana un izlaupīšana. Dažāda mēroga un ranga blēži kopā ar partijas bijušās nomenklatūras un pašreizējās valsts administrācijas negodīgajiem darbiniekiem steidz izmantot varas bezspēcību, lai, sagrābjot ekonomisko varu, kļūtu par noteicējiem politikā. Radušās briesmas pārtraukt mūsu tautas valstiskās neatkarības atjaunošanas ceļu. Mums nav vajadzīga arī tāda neatkarīga Latvija, kurā cilvēka dzīves līmenis būtu apgriezti proporcionāls viņa godīguma pakāpei.

Izvērtējusi draudīgo situāciju, kāda izveidojusies Latvijas ekonomikā, un lai aizsargātu Latvijas nacionālo bagātību, LTF valde aicina Latvijas tautu sākt vispārēju cīņu pret nacionālās bagātības izsaimniekošanu, apzinot visas izlaupīšanas un cita rakstura ļaunprātības, sniedzot informāciju par to savu rajonu un pilsētu LTF nodaļu apvienību valdēs vai LTF mītnē Vecpilsētas ielā 13/15, tālrunis 226536.

*** 


LTF valdes lēmums

Par darba grupas izveidošanu cīņai ar Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošanu

LTF valde konstatē, ka notiek pastiprināta Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošana. Negaidot likumu par valsts īpašuma konversiju, plaši izvērsusies haotiska, nelikumīga valsts īpašuma privatizācija.

Lai risinātu problēmas, kas saistītas ar Latvijas nacionālās bagātības izsaimniekošanu un draud pārtraukt Latvijas neatkarības atjaunošanas ceļu, LTF valde nolemj:

1. Izveidot LTF Domes darba grupu un ieteikt visām nodaļu apvienībām izveidot analoģiskas darba grupas.

2. Lai organizētu un koordinētu šo darba grupu darbību, izveidot štata vietu Latvijas Tautas frontes mītnes aparātā.

 

LTF valde