Nesaprotu,

No Barikadopēdija


Nesaprotu, kāpēc dažos Latgales rajonos Valodu likums stāsies spēkā tikai 1995. gadā. Tādu traku starpību — 1991. — 1995.!

Es dzīvoju Ludzas rajonā, neesmu manījusi, ka šajā rajonā dzīvojošie krievu tautības cilvēki būtu glupāki, ka nevarētu līdz ar citos Latvijas rajonos dzīvojošajiem krieviem iemācīties latviešu valodu līdz 1991. gadam. Jāņem vērā. ka tas obligāti būs jādara priekšniekiem, kuriem vismaz vidējā izglītība taču ir!

Vai varbūt komisija, kas šo projektu veidojusi, latgaliešus uzskata par otrās šķiras cilvēkiem, par nepilnvērtīgiem, nespējīgiem iemācīties latviešu valodu? Bet, cienījamā komisija, krievu valodu mēs jau sen protam, pat bez akcenta raujam vaļā!

Varbūt jūs vēlaties, lai šajos sešos gados, līdz stāsies spēkā Valodu likums, mēs te galīgi pārkrievotos? Kur tad pazuda lozungs «Vienoti Latvijai!»? Rīgā taču arī tikai 30 procenti ir latvieši, 70 procenti — nelatvieši. Interesanti būtu dzirdēt: cik procentu Ludzas rajonā ir krievu tautības iedzīvotāju un cik — latgaļu? Pēc šī jūsu mums pazemojošā projekta mēs par latviešiem laikam nevaram saukties, arī K. Ulmaņa laikā «īstie» latvieši mūs atstūma, un redz, arī tagad jūs esat par četriem gadiem gudrāki nekā mēs! Vēl varu pateikt paldies par garantētu latviešu valodas atpalicību šajos Latgales rajonos uz veseliem četriem gadiem!

Anastasija Ruskule