Tautas fronte Balvos

No Barikadopēdija

Kas esmu es un kāda ir mana vieta sabiedrības revolucionārajā pārbūvē? Arvien aktīvāk šādu jautājumu sev uzdod mūsu jaunieši. Viņi meklē savu vietu Vides aizsardzības klubā, citās pašdarbīgajās apvienībās un grupās. Meklējumu ceļu iet arī Balvu rajona jaunieši.

Balvu rajona Tautas frontes organizācijas pilnsapulce iepriecināja ar to, ka tajā piedalījās arī krietns jauniešu pulciņš. Tautas fronte Balvu rajonā jau ir kļuvusi par realitāti. Pilnsapulces dienā mums jau bija 8 iniciatīvas un atbalsta grupas dažādos rajona uzņēmumos un organizācijās. Tika apspriesti Latvijas Tautas frontes Programmas un Statūtu projekti. Tagad Balvu rajona organizācijā jau ir vairāk nekā 110 dalībnieku. Rajona iedzīvotāji aktīvi ar saviem parakstiem apliecināja, ka viņi atbalsta Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes latviešu valodas un literatūras katedru priekšlikumus par to, ka latviešu valodai jākļūst par Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valsts valodu.

Diskusijas bija dzīvas, tika izteikti dažādi, arī diametrāli pretēji viedokļi. Neiztika arī bez viena otra uzliesmojuma. Zināmu neizpratni balveniešos radīja dažu amatpersonu mēģinājumi aizliegt nacionālo simboliku — sarkanbaltsarkano karogu pie rajona kultūras nama. Neviena no amatpersonām tā arī nepienāca klāt pie pasākuma organizētājiem — rajona Tautas frontes koordinācijas centra locekļiem —, lai izteiktu savu viedokli...

I. KOLIŅŠ,

Balvu rajona Tautas frontes koordinācijas centra loceklis