«Mēs gribam…»

No Barikadopēdija

Lūdzu publicēt šo 9. februārī Ogrē priekšvēlēšanu sapulcē saņemto vēstījumu. Agri vai vēlu, bet bija jāparādās arī vēlētāju programmai. Ne tikai kandidātu priekšvēlēšanu domrakstiem. Ja šī un tai līdzīgas vēlētāju programmas tiek uzturētas pastāvīgi un stingri, tad mīksti sēdēt deputātos būs grūti. Un tā arī vajag.

V. AVOTIŅŠ

Biedri!

Mēs gribam savā tautas deputātā redzēt mūsu dzimtenes Latvijas iedzīvotāju, strādnieku un zemnieku interešu aizstāvi un mūsu gribas paudēju. Deputāts ir tautas kalps, nevis otrādi. Mūsu tauta, kas būs ievēlējusi savus deputātus, patur sev tiesības prasīt no viņiem atbildību par padarīto darbu tautas labā.

Sava kolektīva vārdā izvirzām prasību cīnīties par Latvijas suverenitāti un neatkarību, būt internacionālistam, palīdzēt šajā cīņā arī brāļu tautām. Mēs gribam paši būt savā zemē saimnieki. Ka to mēs spējam, mēs pierādījām savos 20 brīvības pastāvēšanas gados. Mēs arī pierādījām, ka varam sadzīvot mierā ar saviem kaimiņiem, arī ar krievu tautu.

Otrkārt, mēs prasām, lai mūsu zemniekiem tiktu atdota zeme, par kuru cīnījās kopā ar Ļeņinu mūsu tēvi un vectēvi, kuras dēļ tika ziedotas mūsu labāko dēlu un meitu dzīvības. Pieprasām šajā ziņā atbalstīt arī brāļu tautas. Pirmām kārtam, lai tiktu atdota zeme krievu tautas zemniekam, lai viņam nebūtu jābēg projām no savas dzimtenes. Zemniekam zeme ir jāatdod uz mūžīgiem laikiem, vismaz 10 gadus neprasot par to nekādus nodokļus, jo ar ķimikālijām saindētā zeme ir jāiekopj, jāiegādājas tehnika utt. Pēc tam nodoklis var būt, bet tikai simbolisks, lai varētu uzturēt zemes departamenta agronomus, zootehniķus, veterinārārstus kā padomdevējus. Kuri būtu atkarīgi no pieprasījuma pēc viņiem no zemnieku puses.

Treškārt, pieprasām, lai visā mūsu valstī tiktu pāriets no kvantitātes uz kvalitāti. Mums, strādniekiem un zemniekiem, nav vajadzīgi brāķu kalni, mēs lieliski varam iztikt ar augstas kvalitātes precēm, kas ir ekonomiski izdevīgi jebkurai valstij.

Mēs, strādnieki un zemnieki, esam kategoriski pret nenormālo cenu celšanos tautsaimniecībā. Atsevišķām precēm cenas desmitkārt pārsniedz pašizmaksu. Pat nevienā kapitālistiskajā valstī tādas nejēdzības nenotiek.

Mēs esam kategoriski pret nenormālajiem nodokļiem par zemi, ar kādiem aplikti namīpašnieki, kooperatori, transports. Kuri ir tieši vērsti pret darbīgāko tautas daļu — zemniekiem un strādniekiem. Mums nav vajadzīga uz pleciem kaklakungu liekēžu armija.

Tādas īsumā ir mūsu strādnieku prasības, kuras izvirzīja mūsu Ogres MRS kolektīvs.

Lai Dievs un mūsu tauta jums palīdz!

Kļaviņš, Birznieks, Brencis, Vītoliņš, Grīslis…

pavisam 65 paraksti