Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidijam

No Barikadopēdija

1990. gada 7. un 8. februāri Rīgā notika informatīvi praktiska konference par penitenciārās (soda izciešanas) politikas un prakses problēmām Latvijā. Tās gaitā konstruktīvi tika izanalizēts mūsu sabiedrības pašreizējās esamības garīgais, sociāli psiholoģiskais un kriminoloģiskais fons. Konferences dalībnieki nonāca pie viennozīmīga secinājuma, ka pašreizējās spēkā esošās labošanas darbu likumdošanas normas ir novecojušas un kavē zinātniski pamatotas un eksperimentāli pārbaudītas penitenciārās politikas realizēšanu praksē.

Vienlaikus veicami citi visplašākā spektra garīga, sociāla un materiāla rakstura pasākumi. Konferences gaitā izteiktie priekšlikumi pēc to apkopošanas vistuvākajā laikā tiks darīti zināmi sabiedrībai un iesniegti LPSR Augstākās Padomes Prezidijam. Ņemot vērā augstākminēto, lūdzam jau nākamās sesijas darba kārtībā iekļaut jautājumu par LPSR AP penitenciāro problēmu komisijas izveidošanu.

Konferences dalībnieku vārdā: Edgars Krūmiņš, jurists, Alla Berezovska, žurnāliste, Pēteris Laķis, filozofs, Valdis Birkavs, jurists, Māris Lukaševics, palīgmācītājs, Jurijs Černostans, jurists, Modris Miķelsons, jurists, Kaspars Dimiters, stud. theol., Alda Prēdele, žurnāliste, stud theol., Māris Dzelzs, evaņģēlists, Ojārs Rudzītis, jurists, Silvija Fricberga, psiholoģe, Egons Rusanovs, jurists, Gunta Grunte, žurnāliste, Dzidris Seps, jurists, Uldis Jumejs, psihiatrs, Arnis Šablovskis, žurnālists, Guntis Kalme, teologs, Atis Vaickovskis, teologs, Andris Kolbergs, rakstnieks, Vitolds Zahars, jurists, Andrejs Dripe, rakstnieks, Juris Blaumanis, žurnālists.