Informatīvais ziņojums par Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnumu

No Barikadopēdija

16. janvārī Rīgā notika Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas plēnums, kas apsprieda Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja pārskatu par darbu pārkārtošanās vadīšanā republikā.

Biroja uzdevumā referātu nolasīja Latvijas Komunistiskās partijas CK pirmais sekretārs B. PUGO.

Debatēs sakarā ar referātu piedalījās partijas Ļeņina rajona komitejas pirmā sekretāre T. SAVICKA, partijas Daugavpils rajona komitejas pirmais sekretārs J. GEIBA, ražošanas apvienības «Sarkanais kvadrāts» dispečers L. PETROVS, Bauskas rajona kolhoza «Code» ražošanas iecirkņa priekšniece V. ZEMŅICKA, partijas Oktobra rajona komitejas pirmais sekretārs V. TEREHOVS, Daugavpils pievadķēžu rūpnīcas direktors A. KAREVS, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes partijas komitejas sekretārs O. POTREKI, žurnāla «Padomju Latvijas Komunists» galvenais redaktors V. BROKĀNS, partijas Limbažu rajona komitejas pirmais sekretārs I. HOHĻENKO, Rīgas lielpaneļu namu būves tresta cauruļu licēju brigadieris A. DAMBIS, Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes priekšsēdētājs J. PETERS, Alūksnes rajona kolhoza «Maliena» traktorists L. VANCĀNS, partijas Jūrmalas pilsētas komitejas pirmais sekretārs K. LĪCIS, Latvijas PSR prokurors J. DZENĪTIS, Ludzas rajona padomju saimniecības «Nautrēni» traktorists A. SPRŪDŽS, Latvijas PSR Valsts darba un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs V. ČEVAČINS un Latvijas PSR DOSAAF CK priekšsēdētājs J. LOČMELIS.

Plēnumā runāja PSKP CK zinātnes un mācību iestāžu nodaļas vadītājs V. GRIGORJEVS.

Galavārdu plēnumā teica B. PUGO.

Apspriestajā jautājumā plēnums pieņēma plašu lēmumu, kurā pozitīvi novērtēts Latvijas Komunistiskās partijas CK biroja darbs pārkārtošanās vadīšanā republikā un nosprausti pasākumi šī darba tālākai uzlabošanai.

Plēnumā izskatīja organizatorisku jautājumu. Plēnums apmierināja Latvijas Komunistiskās partijas CK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāja L. FREIBERGA lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamā amata sakarā ar aiziešanu pensijā. Par Latvijas Komunistiskās partijas CK propagandas un aģitācijas nodaļas vadītāju plēnums apstiprināja V. BROKĀNU.

Plēnuma darbā piedalījās PSKP CK partijas organizatoriskā darba nodaļas instruktors A. LAGNO.

Plēnuma materiāli tiek publicēti republikas partijas laikrakstos.

LATINFORM