Latviešu strēlnieku apvienības (LSA) domes valdes paziņojums

No Barikadopēdija

Jūnijā nodibinātā Latviešu strēlnieku apvienība bija ilgi gaidīta un tagad jau plaši atbalstīta. Apliecinājums tam ir daudzo visu paaudžu strēlnieku iekļaušanās apvienībā. Nacionālais nihilisms nesenajā pagātnē un daļā sabiedrības vēl šobrīd paildzināja apvienotas strēlnieku organizācijas tapšanu pašu strēlnieku dzimtenē. Triju karu latviešu strēlnieku idejiskā virzība — uz brīvu un taisnīgu Latviju — nevarēja nesakļauties ar visas latviešu tautas tagadējās atmodas centieniem. Vēl vairāk, strēlnieku idejiskās tradīcijas ir kļuvušas par tautas atdzimšanas būtības neatņemamu sastāvdaļu. Vēl dzīvos latviešu strēlniekus dziļi skar un interesē viss, kas saistās ar mūsu tautas reabilitāciju pēc šausmīgām ciešanām un pazemojumiem, kuri bija tikpat antinacionāli, cik antiinternacionāli: tikpat antihumāni, cik antisociālistiski. Strēlnieki līdz ar visu tautu grib ziedot savus spēkus tam, lai šaušalīgā vēsture jebkurā tās veidā vairs neatkārtotos. Strēlnieki ir par Latvijas patstāvību, par tādu tās statusu, kas pasargātu tautu no bailēm par rītdienu, dotu brīvu iespēju bez visāda veida spiediena (gan no centra, gan no iebraucēju vairākuma) cilvēcīgi strādāt un dzīvot.

Šie centieni būtībā neatšķiras arī no republikas un Savienības augstākās vadības principiem un ir Latviešu strēlnieku apvienības darbības pašā pamatā. Tādēļ aicinājumi mums saliedēties «rindās» ar tādu kara veterānu organizāciju, kuras statūtos no visa augstāk minētā nav ne vārda, uzskatāmi par nekorektiem un naiviem. Nožēlojam, ka Vissavienības veterānu organizācijas republikas nodaļa neseko daudzu citu struktūras ziņā līdzīgo sabiedrisku formējumu piemēram un nepārkārto savu sistēmu ar statūtiem, no kuriem varētu jaust, ka organizācija atrodas Latvijā. Labs piemērs te varētu būt Latvijas Kompartijas CK attiecīgās iniciatīvas. Esam pārliecināti, ka šajā ziņā veterānu organizācijas vietējiem līderiem jau netālā nākotnē vajadzēs pamatos pārkārtoties. Tad arī tai pavērsies nopietnākas sadarbības iespējas ar Latviešu strēlnieku apvienību un ar republiku kopumā. Gribētos cerēt, ka tas arī būs sākums kara veterānu organizācijas drošākai pašatbrīvošanai no Interfrontes diktāta un gara. Citādi tas slikti ietekmē arī tās atsevišķās kara veterānu padomes, kuras, nesdamas «latviešu» nosaukumu, arvien vairāk izolējas no Latvijas pamatiedzīvotājiem. Pēdējais apstāklis kļūst sevišķi nopietns tieši pašreiz, kad interfrontes nelielais vadītāju grupējums izspēlē vienu šovinistisku kārti pēc otras: ar LKP ārkārtas kongresa draudiem mērķē uz republikas vadības nomaiņu, tiražē projektus par Latvijas sadalīšanu, atkal runā par streikiem.

Tādā situācijā Latviešu strēlnieku apvienības sastāvā esošie gvardes divīzijas un 130. korpusa cīnītāji neatkarīgi no tautības griežas pie visiem saviem bijušajiem frontes biedriem ar aicinājumu neļaut šovinistiem pēc savas patikas spēlēties ar tautas augstākajām interesēm, apspiežot latviešus un graujot krievu cilvēku prestižu.

Šodien ir par maz pateikt (kā tas ierakstīts nesenajā partizānu rezolūcijā), ka mums «imponē» latviešu valodas un kultūras aizsardzība. Tās ir patiesi un principiāli jāaizsargā un atklāti jāpasaka, no kā mēs to visu aizsargājam.

Pievēršam visu LSA dalībnieku un visas sabiedrības vērību tam, lai neļautu Tēvijas kara kauju atceres sarīkojumus pārvērst par interfrontiešu aranžētiem saietiem, kur atmiņas par karu tiek izmantotas šodienas tautas atmodas centienu nomelnošanai. Uzskatām, ka šādiem sarīkojumiem jābūt atbilstošiem pārbūves laikam un vēsturei: jārunā patiesība par karu, patiesība par mūsu tautas traģēdijām pēc kara, par tautas aizsākto ceļu šodien.

LSA savas darbības mērķus un praktiskos uzdevumus jau atklāti paziņojusi. Aizsākts liels un vispusīgs darbs. Par rezultātiem informēsim sabiedrību. Turpinās LSA nodaļu dibināšana rajonos un pilsētās, veidojas grupas uzņēmumos. Esam pateicīgi visiem šā darba iniciatoriem un visām Tautas frontes nodaļām, kas mums palīdz pirmajos soļos.

Īpaši gribam uzsvērt, ka mūsu apvienība bez kara veterānu, karaspēkā pašreiz dienējošo un iesaucamo problēmu risināšanas asi un atklāti vērsīsies pret visu, kas bremzē pārbūvi. Uzskatām par savu morālu pienākumu, neatliekot sākt plaši un principiāli noskaidrot visu, kas saistās ar nelietībām stagnācijas perioda īpašos apstākļos Latvijā un kas smagi skāra daudzus frontiniekus un visu mūsu tautu. Tautai tad arī beidzot jāzina par visu, kā bija.

Domājam, ka šis atsvaidzinošais darbs republikā ir nepiedodami aizkavējies, saglabājot visai optimālus apstākļus pārbūves bremzētājiem — Pelšes un Vosa laika redzamiem darboņiem un iztapoņām.

Nebūtu latviešu strēlnieku cienīgi to neievērot. Visā savā darbībā balstīsimies uz jums, dārgie tautieši. Kalposim jums.

 

LSA DOMES VALDE