Dzīres mēra laikā

No Barikadopēdija

Vienīgā pareizā izdevuma «Sovetskaja Latvija» optimisma pārpilnais korespondents I. Gelmanis vakardien Latvijas KP CK orgānā publicējis priecīgas ziņas no Lietuvas. Lūk, ko viņš, sazinājies ar savu informētāju — Lietuvas «nakts partijas» biroja locekli Vladimiru Antonovu —, atstāstīja saviem lasītājiem. Saskaņā ar PSKP CK un PSRS Ministru Padomes lēmumu Lietuvas KP CK izdevniecība turpmāk sauksies PSKP CK Lietuvas izdevniecība. Pārdēvētajai preses ražotnei uzdots laist klajā laikrakstu «Sovetskaja Ļitva» lietuviešu, krievu un poļu valodā, bet žurnālu «Komuņist» — divās valodās. Vienlaikus nolemts pārtraukt «patlabanējai iekārtai naidīgu» (vai Lietuvas Republikai? — J. L) izdevumu drukāšanu izdevniecības tipogrāfijā, to vidū laikrakstus «Atgimimas», «Gimtasis Krastas», «Respublika», «Soglasije». Izdevumiem «Eho Ļitvi» un «Kurjer Wilensky» atļauts slēgt līgumus ar izdevniecību par tādām līgumcenām, kādas nosacīs izdevniecība.

«Nakts partijas» aktīvisti nolēmuši piketēt, pieprasot, lai arī televīzijas darbs tiktu pārkārtots pēc viņu partijiskā ģīmja un līdzības. Biedrs Antonovs ir darījis zināmu, ka no darba atlaista Partijas vēstures institūta vadītāja Katauskiene.

Publikācijas gaviļpilnā noskaņa liecina, ka arī mūsu Preses namā dažs labs ar cerībām gaida to brīdi, kad augstceltnes divdesmit stāvos būs «tiesīgas» mitināties tikai dažas (kas zina — varbūt viena?) redakcijas. Tas ir, tie kolektīvi, kas neatteiksies pakalpot nu jau pavisam nevadošas un nevirzošas partijas iegribām. Bet, lai nelolotu ilūzijas par partijas īpašumu, lasītājiem daru zināmu, ka Preses nama celtniecība partijai izmaksāja 25 miljonus rubļu, bet pēc tā uzcelšanas izdevniecība pārskaitījusi partijas kasē 113 miljonus. Godīgāk gan būtu pieprasīt no partijas tos atlikušos 88 miljonus, kurus tā savas «vadīšanas» laikā iedzīvojās uz preses, patiesībā — uz tautas, rēķina.

Taču būsim optimisti un, paredzot visvisādas nebūšanas, laikus gatavosimies iespējamām grūtībām. Brutāla spēka pabalstītas organizācijas īslaicīgā līksme Lietuvā (un arī pie mums) kādreiz beigsies, jo nevar būt mūžīgas dzīres pasauli aptvērušā kompartijas mēra laikā.

JURIS LAKSOVS