Moldāvijas PSR. Komisijas darba pirmais cēliens

No Barikadopēdija
[[CN19890914|]]

Sakarā ar Moldāvijas PSR Augstākās Padomes likuma pieņemšanu par valsts valodas statusa piešķiršanu moldāvu valodai republikā krasi saasinājās situācija — cittautieši, kaut arī mazākumā, uzsāka streikus, mītiņoja, nodarot ļaunumu tautas saimniecībai.

Beigu beigās stāvokļa analīzei uz Moldāviju devās PSRS Augstākās Padomes Tautību Padomes komisija. Tagad komisija beigusi darba pirmo posmu. Tā līdzsvaroti uzklausījusi dažādus viedokļus — apmeklējusi rūpniecības uzņēmumus un organizācijas, lauku novadus, tikušies ar republikas vadītājiem, tautas deputātiem no Moldāvijas, neformālo sabiedrisko formējumu aktīvistiem, arī ar Tautas frontes un interkustības «Jedinstvo» piekritējiem. Komisija analizēja arī no Moldāvijas centrālajām un republikas iestādēm sūtītās vēstules.

Komisijas secinājums: ir iespējami savstarpēji pieņemami lēmumi. Radusies pārliecība, ka republikā nav normalizācijas pretinieku. Tikai nepieciešams darbs, lai visiem izskaidrotu dažus pieņemtā lēmuma aspektus, bez aizdomām un antipātijām pie sarunu galda uzklausītu visus un katru.

Republikā atzinīgi novērtēts fakts, ka moldāvu valodai piešķirts valsts valodas statuss. Taču palikušas domstarpības par vairākiem pantiem, kas attiecas uz citu valodu funkcionēšanu Moldāvijā.

 

Pēc «Izvestijas»