Aizvakar LU

No Barikadopēdija

Aizvakar LU notika lielā mērā vēsturiska sēde. Todien starp daudzajiem apspriežamajiem jautājumiem bija arī šāds — «Par teoloģijas vietu Latvijas izglītības sistēmā». Faktiski saruna risinājās par iespējām un arī par pašreizējo nepieciešamību Universitātē atjaunot Teoloģijas fakultāti. Sēdi atklāja LU rektors J. Zaķis, kurš savā uzrunā informēja klātesošos par to, ka faktiski universitātes jēdziens vienmēr vēsturiski nesis sev līdzi arī Teoloģijas jēdzienu, jau sākot ar 12. gadsimtu. Šāda fakultāte arī pastāv lielā daļā pasaules universitāšu. Gan ar dažiem izņēmumiem atsevišķās valstīs, starp kurām līdz šim bija pieskaitāma arī Padomju Savienība. Latvijā pienācis laiks šo tradīciju lauzt. Šogad uzzinājām par to, ka tiek atjaunota fakultāte Tērbatas universitātē. Tur mācības jau tiks atsāktas nākamajā mācību gadā. J. Zaķis minēja iespēju, ka līdz tam atjaunotās fakultātes statuss varētu tikt noteikts arī LU.

Sēdes gaitā savus viedokļus pauda arī uzaicinātie ev. luteriskā garīgā semināra rektors R. Akmentiņš, prorektors J. Rubenis un teoloģijas profesors R. Feldmanis. Tika panākta vienošanās par nepieciešamību fakultāti atjaunot. Ar laiku tai noteikti varētu būt virskonfesionāls raksturs. Taču patlaban tajā iekļautos ev. luteriskais seminārs ar visām savām telpām, visu īpašumu, saglabājot juridiskas personas statusu. Tika izteikta doma, ka atjaunotā fakultāte dotu iespēju gan bagātināties Latvijas Universitātes dažādu fakultāšu studentiem, gan arī panākt lielāku sakārtotību teoloģiskās izglītības jomā Latvijā. Turklāt, ja atceramies arī Latvijas brīvvalsts laiku, tad cilvēkam, kas guvis teoloģisko izglītību, nebija obligāti jākļūst par teologu, daudzi toreiz kļuva par skolotājiem, kultūras darbiniekiem... Universitātes Padome vienbalsīgi nobalsoja par nepieciešamību fakultāti atjaunot. Cik ātri tas notiks — tagad ir atkarīgs tikai un vienīgi no attiecīgās dokumentācijas noformēšanas. LU katrā ziņā tas ir tagad reālāk nekā jebkad agrāk. Šodien, 27. janvārī, ev. luteriskā garīgā semināra rektoram R. Akmentiņam ir 80 gadu jubileja. Droši vien rektors ar šādu dāvanu var būt apmierināts.

A. ŠABLOVSKIS